האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה

20403 התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: הקורסים מוליכים למחצה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏.1 ידע קודם מומלץ: הקורסים כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, תרמודינמיקה (‏או תרמודינמיקה לפיסיקאים‎)‏,2 אלקטרוניקה א, פרקים בפיסיקה מודרנית.

פיתוח הקורס: פרופ' אדיר ברלב, פרופ' גדי גולן

הקורס סוקר את תחום התקני המוליכים למחצה – החל בדיודת הצומת וכלה בדיודות לייזר ומשפחות טרנזיסטוריות מתקדמות המשמשות במעגלים מיקרואלקטרוניים מוכללים. הקורס הוא המשך ישיר לקורס מוליכים למחצה (‏20402‎)‏ ומיועד לסטודנטים המתרכזים בלימוד פיסיקה או אלקטרוניקה.

מטרת הקורס היא הקניית ידע בסיסי בעקרונות הפיסיקליים של מגוון התקני המוליכים למחצה, כדי להיטיב ולהבין את דרכי תכנונם, ייצורם ושילובם במערכות אלקטרוניות. בקורס נסקרים מושגי היסוד הקשורים בהתקני מוליכים למחצה, מורחב הדיון על דיודת הצומת מטיפוס PN, שוטקי, התקנים ביפולריים, התקני MOS והתקנים אופטו-אלקטרוניים (‏מודלים, אפיון פרמטרים, סימולציות ומנגנוני כשל‎)‏. נוסף על כך, בפרק הטכנולוגיה מובאת סקירה מקפת של הטכנולוגיה הפלנרית המודרנית, המונחת בבסיסו של שדה המיקרואלקטרוניקה.

ספר הקורס

הקורס מתבסס על הספר התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה מאת אדיר ברלב וגדי גולן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2000‎)‏, שנכתב במיוחד עבור הקורס.

חומר הלימוד

יחידה 1

אופיינים סטטיים של דיודת PN

יחידה 2

ההתנהגות הדינמית של של דיודת PN

יחידה 3

טרנזיסטור תוצא שדה – FET

יחידה 4

טרנזיסטורי MOS במעגלים מוכללים

יחידה 5

הגברה ומיתוג: מודלים שונים לטרנזיסטור

יחידה 6

הטרנזיסטור הביפולרי – מבנה ואופן פעולה

יחידה 7

הטרנזיסטור הביפולרי – מודל לאות קטן

יחידה 8

התקנים ומבנים מוכללים נוספים

יחידה 9

טכנולוגיית התקני מל"מ ומעגלים מוכללים

יחידה 10

מבוא למעגלים מוכללים


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.