האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20277 מערכות בסיסי-נתונים

20277 מערכות בסיסי-נתונים‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

שיוך נוסף: הנדסה / הנדסת תוכנה

ידע קודם דרוש: הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java,2 מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏או נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' ציפי ארליך, יעל ארד

מטרות הקורס

הצגת המושגים היסודיים הקשורים במערכות בסיסי נתונים, החל ממודלים לייצוג נתונים, דרך SQL ושפות שאילתות תאורטיות, ועד למבט על מימוש מערכת תוכנה לניהול בסיסי נתונים.

ספר הקורס

A. Silberschatz, H.F. Korth & S. Sudarshan, Database System Concepts, 7th ed. (‏McGraw Hill, 2020‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה.

נושאי הלימוד

תרגול

הקורס כולל תרגול במערכת תוכנה לניהול בסיסי נתונים. פרטים על התרגול יפורסמו בחוברת הקורס.


1 לפני סמסטר א2014 הקנה הקורס במתכונתו הקודמת 3 נ"ז.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏, או הקורס יסודות התכנות בשפת פייתון (‏20605‎)‏ למי שאינם לומדים לתארים במדעי המחשב.