האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20245 אלקטרוניקה א

20245 אלקטרוניקה א‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

ידע קודם דרוש: הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, עולם החשמל והאלקטרוניקה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,2 וכן יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: פרופ' ראובן אביב, פרופ' גדי גולן, ד"ר יוסף זלצמן, יעקב קנטור; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אברהם קציר, ד"ר ראובן חן, ד"ר יונה פלס, ישראל זילברשטיין

קורס זה, ביחד עם המשכו אלקטרוניקה ב (‏20339‎)‏, משמש כקורס מבוא לתחום האלקטרוניקה. שני הקורסים מתמקדים במעגלים והתקנים חשובים, והם מהווים מאמץ מרוכז ללימוד עקרונות, שימושים ופתרון בעיות. "מהפכת המיקרופרוססורים" המתחוללת בחיינו הביאה להדגשת האלקטרוניקה הספרתית והמיקרופרוססורים, ולהצגתם הראשונית כבר בשלבים הראשונים של הלמידה.

דרישות רקע

מהסטודנטים נדרשת שליטה בטכניקות גזירה ואינטגרציה, הכרת נושאי העבודה והאנרגיה, הכרת מושגי היסוד בחשמל (‏מטען, מתח, זרם, חוק אוהם‎)‏ ומיומנות בפתרון רשתות חשמל ואלקטרוניקה פשוטות.

מבנה הקורס

הקורס אינו כולל יחידות לימוד עצמאיות. הוא מתבסס על ספר הכתוב באנגלית (‏נדרשת ידיעת אנגלית טכנית מדעית‎)‏ כעל טקסט עיקרי, ואליו נלווה אוגדן למידה עצמית (‏בעברית‎)‏ הכולל הדרכה, סיכומים, הבהרות ותרגול מודרך.

ספר הקורס

R.J. Smith, Electronics: Circuits and Devices, 3rd ed. (‏Wiley, 1987‎)‏

נושאי הלימוד

נושאים 2-1

חזרה על מעגלי זרם ישר – מושגי יסוד, אפיינים, חוקי רשת, מעגלים לא לינאריים.

נושא 3

עיבוד אותות – אותות, הגברה אידיאלית, דיודה אידיאלית, עיבוד אותות.

נושאים 5-4

מעגלי דיודות וטרנזיסטורים – חצאי מוליכים, דיודות, טרנזיסטורי FET וצומת, תיריסטורים.

נושאים 8-7-6

אלקטרוניקה ספרתית – מיתוג ושערים, זיכרונות, אלגברה בוליאנית, אוגרים ומונים.

נושא 9

מבוא למיקרופרוססורים – מיקרופרוססור 4 סיביות, תכניות ותכנות.


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2015, ולאחר מועד זה יוחלף ויילמד במתכונת חדשה. סטודנטים שהקורס נכלל בתכנית הלימודים שלהם מתבקשים לפנות לייעוץ.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏.