האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20443 עולם החשמל והאלקטרוניקה

20443 עולם החשמל והאלקטרוניקה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

ידע קודם דרוש:2 הקורס יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, וכן הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' אדיר ברלב, פרופ' גדי גולן, ישראל זילברשטיין, אור דורון; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יוסף ורבין, פרופ' עדי זיידמן, פרופ' ישראל נבות, פרופ' יעל נמירובסקי, פרופ' יורם קירש, פרופ' אליעזר קרינדלר, ד"ר לובזנס דניאל, ד"ר אריה רוזין

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי ומושגי יסוד בעקרונות תורת החשמל ומערכות חשמליות. בקורס יילמדו המושגים היסודיים של תורת החשמל: השדה המגנטי, צומת ה-PN, יסודות האלקטרואופטיקה, מכשירי מדידה, מגברים, מתנדים, מערכות ספרתיות, עיבוד ספרתי של אותות וניסויי מעבדה.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה בעניין הידע המוקדם הדרוש.