האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20106 חשבון אינפיניטסימלי 1

20106 חשבון אינפיניטסימלי 1‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם מומלץ: הקורס אשנב למתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' דניאלה ליבוביץ, ד"ר נעמי שקד-מונדרר, שמואל ברגר, פרופ' אלי לוין; יאיר טאומן, רינה דכטר (‏אסיסטנטים‎)‏

יועצים: פרופ' עמוס אלטשולר, פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' אמנון יקימובסקי, ד"ר חנה ליפסון

הקורס נבנה על-פי הספר:

H.A. Alexander et al., The Committee on Educational Media of the Mathematical Association of America, A Programmed Course in Calculus (‏W.A. Benjamin Inc.,1968‎)‏.

הקורס מיועד בעיקר לסטודנטים המתעתדים להמשיך בלימודי מתמטיקה או מדעי המחשב ומומלץ גם לסטודנטים לפיסיקה. מטרת הקורס היא הקניית המושגים הבסיסיים של החשבון האינפיניטסימלי תוך שימת דגש על דיוק מתמטי.

יחד עם הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏ מקביל הקורס לקורסים בחשבון אינפיניטסימלי הניתנים בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות השונות. הנושאים הנדונים בקורס מופיעים גם בקורס חדו"א2 א (‏20406‎)‏, אך הגישה שונה. כאן, לצד הטכניקות והיישומים של החומר, מודגש הביסוס התאורטי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, וניתנות הוכחות מלאות ומדויקות לכל המשפטים המוצגים בקורס. מפאת הקושי והעומס של חומר הלימוד, רצוי מאוד לחזור על נושאים ברמה תיכונית של 5 יחידות לימוד במתמטיקה לפני לימוד הקורס (‏בפרט כדאי לחזור על אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי‎)‏. כמו כן, מומלץ לא לבחור קורס זה כקורס ראשון במתמטיקה.

חומר הלימוד

יחידות 3-1

פונקציות גבולות ורציפות

יחידה 4

קבוצות חסומות ופונקציות חסומות

יחידה 5

תכונות של פונקציות רציפות

יחידות 8-6

הנגזרת

יחידות 11-9

האינטגרל המסוים

יחידה 12

שיטות אינטגרציה


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2014. לאחר מכן הקורס יוחלף בקורס החדש חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏. אין חפיפה מלאה בין שני הקורסים: הנושאים אקסיומות המספרים הממשיים וגבולות של סדרות כלולים בקורס 20474 ולא בקורס 20106, ונושא האינטגרל כלול בקורס 20106 ולא בקורס 20474.

לתלמידים באפיקי מעבר שבהם נדרש הצירוף אינפי 1 (‏20106‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏ יש אפשרות ללמוד את הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏ עד סמסטר ג2014 (‏כולל‎)‏. דרישות אפיקי מעבר אלה עשויות להשתנות עבור מי שילמדו את הקורס החדש אינפי 1 (‏20474‎)‏, וייתכן שבחלקם יידרש הצירוף אינפי 1 (‏20474‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏ יחד עם קורס השלמה של 2 נ"ז בנושא האינטגרל.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 חדו"א – קיצור של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.