האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי.2

פיתוח הקורס: פרופ' דניאלה ליבוביץ (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר מיריי אביגל, ד"ר ציפי ברגר; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

ספר הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏תרגום: נ' שקד-מונדרר; האוניברסיטה הפתוחה, 1998‎)‏ הוא תרגום לעברית של פרקים 19-12 מתוך הספר:

H. Anton, Calculus, 5th ed. (‏John Wiley & Sons, 1995‎)‏

המהדורה העברית של פרקים 11-1 בספר הנ"ל היא ספר הקורס חדו"א3 א.

לפני התחלת לימוד הספר, ילמדו הסטודנטים את פרק 11 מתוך ספרו של הווארד אנטון, המצורף לקורס כהשלמה למי שלא למדו את חדו"א א.

הקורס מקנה לסטודנטים בתחום המדעים את הכלים הדרושים בתחום החדו"א במספר משתנים. הוא מדגיש את הטכניקה ואת ההיבטים הגיאומטריים יותר מאשר את התאוריה המתמטית ובשל כך הוא מתאים יותר לסטודנטים למדעי הטבע והחיים ולהנדסה, ולא לסטודנטים המתכוונים להעמיק בלימוד מתמטיקה.

פרקי הספר

פרק 11

טורים אינסופיים

כרך ראשון

פרק 12

נושאים בגאומטריה אנליטית

פרק 13

קואורדינטות קטביות והצגות פרמטריות

פרק 14

המרחב התלת-ממדי; וקטורים

פרק 15

פונקציות וקטוריות

פרק 16

נגזרות חלקיות

כרך שני

פרק 17

אינטגרלים כפולים ומשולשים

פרק 18

נושאים באנליזה וקטורית

פרק 19

משוואות דיפרנציאליות מסדר שני


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד. אפשר ללמוד את הקורס במקביל לקורס השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏.

3 חדו"א – קיצור של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.