האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20433 מבני נתונים

20433 מבני נתונים‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java2 (‏או תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון 5‎)‏, מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏או נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.3 ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א או הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב‎)‏.4

פיתוח הקורס: פרופ' דוד הראל, פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' גיא קורצרס, פרופ' זאב נוטוב, ד"ר ג'ק וינשטיין, עפר ניימן; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

מטרת הקורס היא הכרת המושגים והשיטות הבסיסיים הנוגעים לפיתוח אלגוריתמים ומבני נתונים. בקורס יוגדרו קריטריונים פורמליים לניתוח של פתרון אלגוריתמי לבעיה נתונה.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר מבוא לאלגוריתמים (‏תרגום: ע' סופר, האוניברסיטה הפתוחה, 2010‎)‏ שהוא תרגום 14 הפרקים הראשונים בספר:

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest & C. Stein, Introduction to Algorithms, 2nd. ed. (‏MIT Press, 2001‎)‏

לספר הקורס נלווה מדריך למידה.

נושאי הקורס

לצד התרגילים העיוניים, הסטודנטים נדרשים להגיש גם מטלות תכנותיות.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

מומלץ ללמוד את הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏ בסמוך ללימוד קורס המבוא.

3 או הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, למי שלומד לתואר בכלכלה ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים.

4 דרושה בשלות מתמטית הנקנית על ידי לימוד הקורסים המתמטיים.

5 או יסודות התכנות בשפת Java שאינו מוצע עוד.