האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים
הקורס אינו מוצע עוד

20108 דרכים בכימיה

20108 דרכים בכימיה1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

 ידע קודם דרוש: ידע בכימיה ברמה של בגרות 3 יחידות (‏מי שחסר ידע זה יכול להשלימו על-ידי לימוד הקורס עולם הכימיה‎)‏. ידע קודם מומלץ: שני הקורסים יסודות הפיסיקה א, יסודות הפיסיקה ב.

פיתוח הקורס: פרופ' נאוה בן-צבי, רחל דנור, ורדה לוי

כותבי חוץ: ד"ר עליזה לוקץ', ד"ר מלכה לינדנר, ד"ר אברהם מרמור, ד"ר משה פוטרמן, ד"ר דניאל קוסט

יועצים: פרופ' אבנר טריינין, פרופ' שניאור ליפסון, פרופ' יצחק מרכוס, פרופ' דוד סמואל, פרופ' מנחם שטיינברג, ד"ר אבי הופשטיין, ד"ר רות ערב

הקורס מיועד בעיקר לסטודנטים שתחום התעניינותם העיקרי הוא מדעי הטבע והחיים, ולשם כך הם זקוקים לידע נרחב בכימיה. הקורס מבוסס בחלקו על ידע קודם בסיסי בכימיה. למי שחסר ידע זה מומלץ הקורס עולם הכימיה (‏20116‎)‏. עם זאת, לא נדרש רקע מתמטי מוקדם בנושא החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

שתים-עשרה יחידות הלימוד מטפלות בעקרונות המרכזיים המונחים ביסודם של תהליכים כימיים. הן עוסקות בבעיות של מבנה, אנרגיה, דינמיקה ומנגנונים כימיים תוך שילוב של כימיה תיאורית כהדגמה לעקרונות. הדוגמאות הכימיות וכן השיטות הניסוייות שעליהן מתבססים העקרונות נבחרו באופן שיטתי, תוך הדגשת נושאים בעלי עניין לסטודנטים למדעי החיים, לגיאולוגיה או לפיסיקה.

במהלך הקורס יתקיימו שני מפגשי מעבדה, וההשתתפות בהם היא חובה.

בתום הקורס יכירו הסטודנטים תרכובות אורגניות ואי-אורגניות חשובות, תהליכים כימיים חשובים וכן שיטות לקביעת מבנים של מולקולות, שיטות לקביעת תכונות חומרים ושיטות מעקב אחר תהליכים כימיים. אנו מקווים שבאמצעות הגישה המולקולרית של הקורס יבינו הסטודנטים מה מסתתר מאחורי תופעות מקרוסקופיות רבות שבהן הם נתקלים.

חומר הלימוד

יחידה 1

מאטומים למולקולות

יחידה 2

מולקולות, אנרגיה וקרינה

יחידה 3

על מבנה המוצק

יחידה 4

נוזלים ותמיסות

יחידה 5

חומצות ובסיסים

יחידה 6

מעבדה I

יחידות 8-7

מיסודות התרמודינמיקה

יחידה 9

תהליכים אלקטרוכימיים

יחידה 10

קינטיקה כימית

יחידה 11

מעבדה II

יחידה 12

ריאקציות אורגניות, מעקב ומנגנון

חומר הלימוד כולל אף את הנספח ספר נתונים כימיים, וכן ערכה ביתית הניתנת בהשאלה.


1להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.