האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20217 תרמודינמיקה

20217 תרמודינמיקה‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורסים יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,2 וכן אחד מבין הקורסים כימיה כללית,3 כימיה כללית א, אטומים מולקולות ותכונות החומר.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל וייס, פרופ' אשל בן יעקב, מיכל גולן, רחל דנור

יועצים: פרופ' מרדכי ביקסון, פרופ' אבנר טריינין, פרופ' שניאור ליפסון, פרופ' אורה קדם, פרופ' יורם קירש, ד"ר רות ערב

מטרות הקורס

חומר הלימוד

מבוא

מושגי יסוד בכימיה. המבוא הוא תרגום המבוא בספר:

P. Atkins & L. Jones, Chemical Principles – The Quest for Insight, 3rd ed. (‏W.H. Freeman & Company, 2005‎)‏

יחידה 1

החוק הראשון

יחידה 2

החוק השני

יחידה 3

האנטרופיה

יחידה 4

האנרגיה החופשית

יחידה 5

שינוי פאזות

יחידה 6

תמיסות

הלימוד בקורס כולל הגשת מטלת חובה על יחידת המבוא.


1 הקורס מומלץ גם לתלמידי פיסיקה. הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2015. החל מסמסטר א2016 הקורס יילמד במתכונת חדשה. בתכניות הלימודים בכימיה יוצע הקורס תרמודינמיקה (‏20483, 6 נ"ז‎)‏. בתכניות הלימודים בפיסיקה יוצע הקורס תרמודינמיקה לפיסיקאים (‏20482, 4 נ"ז‎)‏. לעדכונים צפויים בתכניות הלימוד בכימיה ובפיסיקה יש להתעדכן באתר.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏.

3 או הקורסים כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד.