האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות

20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א או צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי.2 ידע קודם מומלץ: הקורס אלגברה לינארית 1.

פיתוח הקורס: פרופ' אלי לוין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' יהודית גל-עזר, שמואל ברגר; ריבה נדם, ורדה בד"ט (‏עריכה‎)‏, ד"ר עופר הדס (‏עריכת המהדורה החדשה‎)‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, ד"ר דוד מישלוב

הקורס מבוסס בעיקרו על רשימות שהכין ד"ר אלחנן ליבוביץ עבור האוניברסיטה הפתוחה.

הקורס מיועד לסטודנטים שעשו את צעדיהם הראשונים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומעוניינים להתקדם בלימוד אנליזה מתמטית, במסגרת לימודים לתארים במדעי הטבע, או כקורס בחירה בתוכניות שונות. חומר הלימוד בקורס הוא חלק מחומר הלימוד בקורס המקיף יותר, משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏‏20280‎‎)‏‏.

הכרת החומר הבסיסי באלגברה לינארית (‏משוואות לינאריות והמרחב Rn, מטריצות ודטרמיננטות, מספרים מרוכבים‎)‏ תקל על לימוד קורס זה. למרות זאת אין אנו מניחים כי הסטודנטים למדו את הקורס אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏; תמצית החומר הדרוש נמצאת בנספחים של ספרי הלימוד.

מטרת הקורס היא להקנות מושגים ראשונים בתורת המשוואות הדיפרנציאליות הרגילות ואימון בשיטות האלמנטריות המשמשות בה. במסגרת הקורס יקבלו הסטודנטים תחושה לגבי שאלות היסוד בתאוריה זו, כמקצוע מרכזי באנליזה מתמטית. הקורס אמור גם לאפשר למסיימיו להשתמש בטכניקות הראשוניות של התאוריה ככלי חיוני במדעים הפיסיקליים והטכנולוגיים.

חומר הלימוד


1 ראו גם משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏. שימו לב לידע הקודם הדרוש לכל אחד מן הקורסים ולהבדל בהיקפם.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.