האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה

20418 מעבדה ביסודות הפיסיקה‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורס יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, או לפחות קורס אחד מבין הקורסים: פרקים בפיסיקה מודרנית, מכניקה, חשמל ומגנטיות, אטומים מולקולות ותכונות החומר.

פיתוח הקורס: ד"ר מיכאל גפט, פרופ' יורם קירש, ד"ר מירון בלוך

יועץ: פרופ' נחום קריסטיאנפולר

הקורס מבוסס על ניסויי מעבדה בנושאי מוצקים ונוזלים, מכניקה, זרם ישר, מגנטיות ואופטיקה גאומטרית. הסטודנטים יבצעו עשרה ניסויי מעבדה לפי הרשימה שלהלן. לכל ניסוי יש להתכונן באמצעות לימוד חומר תאורטי שיישלח לסטודנטים, ולהגיש לאחר הניסוי דוח מסכם. הניסויים יבוצעו במעבדה שבקמפוס האוניברסיטה הפתוחה. הקורס מקביל לקורסי מעבדה בפיסיקה הניתנים לסטודנטים בשנה א באוניברסיטאות בארץ.

מטרות הקורס

הקורס נועד לאפשר לסטודנטים להכיר מכשירים וטכניקות המשמשים במעבדות מחקר, להדגים תופעות ועקרונות שהסטודנטים לומדים עליהם בקורסים התאורטיים, ולהמחיש את הקשר שבין התאוריה הפיסיקלית והניסוי.

פירוט המעבדות