האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב

20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש:2 הקורס יסודות הפיסיקה לביולוגים א או יסודות הפיסיקה א.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, ד"ר שרה ויסנברג

יועצים: פרופ' שמעונה גינצבורג, פרופ' מרים סורוז'ון, ד"ר רות ערב, ד"ר יואל קלמס

קורס זה הוא המשכו של הקורס יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏ ומבוסס על הקורס יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏.

הקורס הותאם במיוחד לסטודנטים המתרכזים בתחום מדעי החיים והוא כולל את כל היחידות של הקורס יסודות הפיסיקה ב, וכן מדריך ללומד.

במדריך ללומד מפורטים הסעיפים בכל יחידה שעליהם אפשר לדלג, וכן מוצגים הסברים נוספים לחומר שביחידה ודוגמאות מתחום מדעי החיים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.

3 יש שינויים בחומר הלימוד החל מסמסטר 2023א' - פרוט ניתן לראות באתר של הקורס יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏.