האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א

20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א‏1

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם מומלץ:2 הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,3 או לפחות ידע במתמטיקה ברמה של בגרות (‏3 יחידות‎)‏. מומלץ גם ידע בפיסיקה ברמה של בגרות (‏3 יחידות‎)‏, או הקורס סדנת הכנה בפיסיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קירש, ד"ר שרה ויסנברג

יועצים: פרופ' שמעונה גינצבורג, ד"ר רות ערב, ד"ר יואל קלמס

קורס זה מבוסס על הקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏, והותאם במיוחד לסטודנטים המתרכזים בתחום מדעי החיים.

מבחינה מתמטית הוא קל יותר מאשר הקורס המקורי, הן בחומר הלימוד והן במטלות ובבחינות. עם זאת, רצוי להשלים ידע בפיסיקה ברמה תיכונית, למשל בגרות בהיקף של 3 יחידות ומתמטיקה ברמה של 3 יחידות, בפרט אלגברה וטריגונומטריה. הדרך המומלצת לסטודנטים לעשות זאת היא בהשלמת החומר בכוחות עצמם או במסגרת הקורס (‏שאינו מקנה נקודות זכות‎)‏ סדנת הכנה בפיסיקה (‏91463‎)‏. היעדר רקע זה עלול לחייב אותם למאמץ יתר בלימוד הקורס.

הקורס מכיל את כל יחידות הקורס יסודות הפיסיקה א, וכן מדריך ללומד שבו מפורטים הסעיפים בכל יחידה שעליהם אפשר לדלג. כמו כן, מוצגים במדריך ללומד הסברים נוספים לחומר שביחידה, ודוגמאות מתחום מדעי החיים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 לסטודנטים שעברו בציונים טובים את בחינות הבגרות בפיסיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד (‏במהלך 5 השנים האחרונות‎)‏, מומלץ לפנות ליועץ בפיסיקה.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4 יש שינויים בחומר הלימוד החל מסמסטר 2023א' - פרוט ניתן לראות באתר של הקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏.