האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20409 מעבדה בפיסיקה ב

20409 מעבדה בפיסיקה ב‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורס יסודות הפיסיקה (‏או יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב‎)‏, או שני הקורסים: פרקים בפיסיקה מודרנית + אחד מבין הקורסים מכניקה, חשמל ומגנטיות, אטומים מולקולות ותכונות החומר, גלים ואופטיקה. ידע קודם מומלץ: מעבדה ביסודות הפיסיקה.

פיתוח הקורס: ד"ר מיכאל גפט, פרופ' יורם קירש, ד"ר מירון בלוך

יועצים: פרופ' יששכר אונא, פרופ' יונה אורן, פרופ' גדעון ארז, פרופ' נחום קריסטיאנפולר

הקורס מבוסס על ניסויי מעבדה בנושאי אופטיקה וגלים, חשמל ומגנטיות ופיסיקה מודרנית. כל סטודנט יבצע 12-10 ניסויי מעבדה מתוך הרשימה שלהלן. לכל ניסוי יש להתכונן באמצעות לימוד חומר תאורטי שיישלח לסטודנטים, ולהגיש לאחר הניסוי דוח מסכם. הניסויים יבוצעו במעבדה שבקמפוס האוניברסיטה הפתוחה. הקורס מקביל לקורס מעבדה בפיסיקה הניתן בשנה ב לסטודנטים בפיסיקה באוניברסיטאות בארץ.

מטרות הקורס

הקורס נועד לאפשר לסטודנטים להכיר מכשירים וטכניקות המשמשים במעבדות מחקר, להדגים תופעות ועקרונות שהסטודנטים לומדים עליהם בקורסים התאורטיים, ולהמחיש את הקשר שבין התאוריה הפיסיקלית והניסוי.

פירוט המעבדות