האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20402 מוליכים למחצה

20402 מוליכים למחצה‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה / אלקטרוניקה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

ידע קודם דרוש: הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב (‏או יסודות הפיסיקה‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏.1 ידע קודם מומלץ: הקורסים כימיה כללית (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, תרמודינמיקה (‏או תרמודינמיקה לפיסיקאים‎)‏,2 אלקטרוניקה א, פרקים בפיסיקה מודרנית.

פיתוח הקורס: פרופ' אדיר ברלב, פרופ' גדי גולן

הקורס סוקר את התכונות הכימיות והפיסיקליות של חומרים מוליכים למחצה ואת יסודות הפיסיקה של המצב המוצק בחומרים אלה. נושאי הקורס מהווים את הבסיס לקורס ההמשך התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה (‏20403‎)‏.

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בעקרונות הפיסיקליים של מגוון החומרים המוליכים למחצה, וזאת כדי להיטיב ולהבין את מבניהם הפיסיים, דרכי ייצורם ועקרונות פעולתם. בקורס נסקרים מושגי היסוד הקשורים במוליכים למחצה, כגון: תכונות הגבישים, מבניהם האטומיים ומבנה פסי האנרגיה שלהם.

הקורס מיועד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה המתרכזים בלימודי פיסיקה או כימיה, ומתעניינים באלקטרוניקה, במוליכים למחצה ובתחום המצב המוצק.

ספר הקורס

הקורס מתבסס על הספר מוליכים למחצה, מאת פרופ' אדיר ברלב ופרופ' גדי גולן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 1996‎)‏, שנכתב במיוחד עבור הקורס.

חומר הלימוד

יחידה 1

תכונות גבישים ומוליכים למחצה

יחידה 2

המבנה הגבישי ומודל הערכיות

יחידה 3

ניידות ומוליכות חשמלית

יחידה 4

נושאי מטען עודפים, זמן חיים, תופעת הפעפוע

יחידה 5

מדידות חשמליות במוליכים למחצה

יחידה 6

פסי אנרגיה במוצקים

יחידה 7

צפיפות המצבים המותרים בפסי האנרגיה

יחידה 8

מוליך למחצה הומוגני בשיווי משקל תרמודינמי

יחידה 9

צומת PN, צמתים מעורבים ומגעי מתכת מל"מ


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.