האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20422 מכניקה אנליטית

20422 מכניקה אנליטית‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,1 הקורסים מכניקה, חשמל ומגנטיות, אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏,2 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏או משוואות דיפרנציאליות רגילות 1‎)‏, וכן דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.3

פיתוח הקורס: פרופ' יוסף ורבין

במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים להכיר את המכניקה מנקודת תצפית הרבה יותר גבוהה מזו שהגיע אליה בקורס הבסיסי מכניקה (‏20215‎)‏. אגב כך יתוודעו אל מושגי היסוד של הפיסיקה המודרנית, כגון: עקרונות וריאציה, לגרנז'יאן, המילטוניאן, סימטריה וחוקי שימור.

הקורס מתאים לסטודנטים המעוניינים בצדדים היותר מתמטיים ומופשטים של הפיסיקה בכלל ושל המכניקה בפרט.

הקורס מבוסס על לימוד 3 פרקים מן הספר:

F. Scheck, Mechanics From Newton's Laws to Deterministic Chaos, 5th ed. (‏Springer Verlag, 2010‎)‏

הספר נלמד באנגלית (‏הוא כתוב באנגלית קלה למדי‎)‏. אל הספר נלווה מדריך למידה (‏בעברית‎)‏ המכיל הוראות לגבי קצב הלימוד, הרחבות והבהרות בנקודות קשות וכן תרגילים פתורים.

נושאי הלימוד


1 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

2 בעבר נקרא הקורס אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד; או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475+20474 או 20212+20106‎)‏.