האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20422 מכניקה אנליטית

20422 מכניקה אנליטית‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

ידע קודם דרוש: הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,2 הקורסים מכניקה, חשמל ומגנטיות, אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה לינארית לתלמידי מדעים‎)‏,3 מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏או משוואות דיפרנציאליות רגילות 1‎)‏, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.4 וכן דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית.

פיתוח הקורס: ד"ר פז בנימיני, פרופ' סלים זארובי, ד"ר מירב חדד

במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים להכיר את המכניקה מנקודת תצפית הרבה יותר גבוהה מזו שהגיע אליה בקורס הבסיסי מכניקה (‏20215‎)‏. אגב כך יתוודעו אל מושגי היסוד של הפיסיקה המודרנית, כגון: עקרונות וריאציה, לגרנז'יאן, המילטוניאן, סימטריה וחוקי שימור.

הקורס מתאים לסטודנטים המעוניינים בצדדים היותר מתמטיים ומופשטים של הפיסיקה בכלל ושל המכניקה בפרט.

הקורס מבוסס על לימוד 10 פרקים מן הספר:

Classical Mechanics, Goldstein, Poole & Safko, Addison Wesley (‏International Edition‎)‏.

הספר נלמד באנגלית. הוא ילווה בספר תרגילים ופתרונות. באתר הקורס יופיע מדריך למידה (‏‏בעברית‎)‏‏ המכיל הוראות לגבי קצב הלימוד, הרחבות והבהרות בנקודות קשות.

נושאי הלימוד


1 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 בעבר נקרא הקורס אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

4 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד; או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3, למי שלמדו את חשבון אינפיניטסימלי 1 + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475+20474 או 20212+20106‎)‏.