אפיק מעבר לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

מועד כינון האפיק – סיון תשע"א, יוני 2011
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעים מדויקים, ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב (‏להלן ביה"ס‎)‏.


אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי בפיזיקה בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

יתקבלו סטודנטים שהשלימו באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות, בציון ממוצע של 85 ומעלה, ולא פחות מציון 75 בכל אחד מהקורסים.

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שבטבלת ההקבלות וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר.

סטודנטים אשר קיבלו פטורים בכל מקצועות הלימוד אשר ברשימת ההקבלות – יוכלו להתקבל לשנה שנייה בלימודי הפיזיקה ולהמשיך עד לסיום תואר במסלול החד-חוגי בפיזיקה .

על-מנת לקבל תואר בוגר ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב, על הסטודנטים לסיים לפחות שנה שלישית מלאה! בביה"ס.

טבלת הקבלות

 

 

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב​
מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​ מספר​ ​שם הקורס נ"ז​​
20483

20482​
תרמודינמיקה1,2
או
תרמודינמיקה לפיסיקאים1,2
6

4​
0321.1104​  מבוא לתרמודינמיקה ולמצבי צבירה​ 4​
20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​  0321.1111​ מעבדה בפיזיקה א1​ 3​
20215​
מכניקה 7​​ 0321.1118

0321.1201​
פיזיקה קלאסית 1
+
יחסות פרטית​
6

2​
20474​

20492
חשבון אינפיניטסימלי 1​
+
השלמות בחשבון אינטגרלי3
7

2
0366.1100 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים​ 7​
20423

20218​
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב
+
מבוא למשוואות דיפרנציאליות
6

3​
0321.1838​
+
0321.1839
מבוא מתמטי לפיזיקאים 1​  4
+
מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 4
4​​

4
20409​ מעבדה בפיסיקה ב5 3​ 0321.1112​ מעבדה בפיזיקה א2​ 3​
20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 0321.1119​  פיזיקה קלאסית 2​ 6​
20441​ מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)6 6​​ 0321.1121​ מחשבים לפיזיקאים​ 3​
30203

30204​
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
+
הסקה סטטיסטית
3

4​
0321.1836​  הסתברות וסטטיסטיקה​ 4​
20109

20229​
אלגברה לינארית 1
+
אלגברה לינארית 2
7

5​
0321.1100 אלגברה לניארית לפיזיקאים ​​

 
 

1   הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד הנושאים של תכונות מכניות ותרמיות של נוזלים ומוצקים (אלסטיות, עילוי, צמיגות, קיבול חום וכו'). נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

2   או אטומים מולקולות ותכונות החומר (20201) עד סמסטר ב2017. במקרה זה הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם את לימוד העקרונות הבסיסיים של התרמודינמיקה: שלושת החוקים, משוואות מצב, תהליכים הפיכים ולא הפיכים, אנטרופיה, מנועי חום, פוטנציאלים תרמודינמיים. נא לפנות ליועץ בפיזיקה באו"פ.

3   במקום צמד הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את שני הקורסים אינפי 1 (20474‎)‏ + אינפי 2 (20475‎)‏.

4   מי שלמדו באו"פ את אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475) יכולים ללמוד את הקורס אינפי 3 (‏20224‎)‏ במקום חדו"א ב. הפטור מהקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 מובטח רק למי שילמדו באו"פ את הקורסים אינפי 1 (20474) + השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) + חדו"א ב או אינפי 1 (20474) + אינפי 2 (20475) + אינפי 3 (‏20224‎)‏. הפטור מהקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 מובטח רק למי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס מבוא למד"ר (‏20218‎)‏, גם את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏+ אינפי 3 (‏20224‎)‏.

5   הקורס מעבדה בפיסיקה ב מסתמך על ידע קודם של קורסים שאינם ברשימת הדרישות לאפיק המעבר. לפיכך לפני ההרשמה מומלץ לפנות ליועץ אקדמי בפיסיקה.

6   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏6 נ"ז בסה"כ‎)‏.
על הסטודנטים להשלים תכנות ב Python ו Matlab בעצמם. שפות תכנות אלו נדרשות בקורסי המשך כגון שיטות נומריות.

פטורים

סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור מכל קורס של ביה"ס, שאת מקבילו למדו באו"פ וסיימו בציון 75 לפחות, וכן יזוכו בנקודות הצבירה שהקורס המתאים מקנה בביה"ס.

כל קורס של האו"פ, שמופיע בטבלת ההקבלות, יקנה לסטודנטים שסיימו אותו בציון 75 לפחות פטור מן המקצוע המקביל לו בביה"ס.

פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים ברשימת ההקבלות יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס, ובלבד שהציון בהם הוא 80 לפחות.

סטודנטים אשר לא למדו את מלוא תכנית המעבר או יתקבלו לפקולטה לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות זכות בביה"ס‎)‏ בגין כל קורס, או צירוף קורסים, המופיע בטבלת ההקבלות, שאותם סיימו באו"פ בציון 80 ומעלה (‏כפי שמקובל בביה"ס לכל קורס מקביל שנלמד במוסד אקדמי מוכר‎)‏.

שימו לב! יש מקצועות ביה"ס המכוסים על-ידי שניים או יותר קורסים של האו"פ. פטור ממקצועות כאלה יינתן רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים הנדרשים לכיסוים.