הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית*

המידע באתר עודכן בחשוון תשפ"ד, אוקטובר 2023


שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם בטכניון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו בטכניון, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור בטכניון, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

המסלול להנדסה אזרחית; המסלול להנדסת מבנים; המסלול להנדסת ניהול ובנייה; המסלול להנדסת תחבורה; המסלול להנדסת מים; המסלול להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה; המסלול למיפוי וגיאו-אינפורמציה (מסלול תלת שנתי).

על הסטודנט ללמוד לפחות שבעה קורסים מתוך עשרת הקורסים המופיעים ברשימה, לצבור לפחות 25 נ"ז לפי ניקוד הקורסים של הטכניון, להשיג ציון של 70 ומעלה בכל אחד מהקורסים, וציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה בשבעת הקורסים.

ככלל, הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי אפיק המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס. יחד עם זאת, ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר עד 3 פעמים סה"כ במסגרת האפיק, בכל הקורסים יחד.

הערה: הקורס מבוא למכניקה הנדסית (014103) הוא קורס בסיסי בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הניתן בכל שנה בסמסטר החורף. קורס זה מהווה קורס קדם לקורסי המשך הנלמדים החל מהסמסטר השני ללימודים (סמסטר אביב של השנה הראשונה ללימודים). השלמת הלימודים וקבלת ציון בקורס מכניקה/פיסיקה 1 היא תנאי להשתתפות בקורס מבוא למכניקה הנדסית. כדי למנוע עיכובים בלימודים בסמסטר הראשון בטכניון, מומלץ ללמוד את הקורס "מכניקה" (או "פיסיקה 1"), המהווה קדם לקורס "מבוא למכניקה הנדסית" לפני תחילת הלימודים בטכניון.
 
 
הטכניון​ ​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​
בונוס נ"ז שם הקורס (מקוצר) ומספרו נ"ז שם הקורס (מקוצר) ומספרו
-​ 5​ חדו"א 1מ (104018 או 104042)  7 חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)1
-​ 5​​ חדו"א 2מ ​(104044 או 104022)  2

6
השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)
+
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (20423) 
1​​ 4.5 (104019‎) אלגברה לינארית מ ​ 7 אלגברה לינארית 1 (20109)
-​​ 4​ (234128) מבוא למדעי המחשב / שפת פייתון 6​​ מבוא למדעי המחשב ושפת Java‏ (20441) 2
​0.5​ 2.5 (104131‎) מד"ר/ח ​ 3​​ מבוא למד"ר (20218)3
1​ 2.5​ (114051) ​ פיסיקה 1 ​ 7​ מכניקה (20215)
-
3.5
(114052) פיסיקה 2
7 חשמל ומגנטיות  (20250)4
-​ 3.5​ (114054) פיסיקה 3 7 פיסיקה מודרנית (20213)
2
3
 (125001) כימיה כללית​
6​ כימיה כללית (20437)5
-
​​
3
סטטיסטיקה (014003)  
3​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (30203)
 
* המסלול למערכות מיכון, חישה ובקרה, שנקרא בעבר המסלול להנדסה חקלאית, בוטל בטכניון.


  1. או הקורס חדו"א (20406) ובלבד שנלמד לפני סמסטר תשפ"ד א (2024א)
  2. נדרש ציון 80 ומעלה בקורס של האו"פ. במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
  3. הסטודנטים ישלימו בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות, לפי הנחיות האו"פ. הבונוס יינתן רק כאשר הציון בקורס של האו"פ הוא מעל 80.
  4. הקורס יוכר רק למי שלמדו גם את קורס האו"פ פרקים בפיסיקה מודרנית (‏20213‎)‏.
  5. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏. 

המסלול להנדסת הסביבה

על הסטודנטים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתוך הרשימה הבאה, אשר סך הניקוד עבורם בטכניון מצטבר ל-30 נקודות לפחות (לא כולל נקודות הבונוס). מי שלמדו באו"פ את הקורסים ביוכימיה ב (20247) ו/או חשמל ומגנטיות (20250) עד שנת הלימודים תשפ"ב (כולל) יהיו פטורים מקורס/י הטכניון מיקרוביולוגיה ואפידמיולוגיה (014313) ו/או פיסיקה 2 (114052) בהתאמה, והקורסים יחשבו להם כחלק מחובת 30 נקודות הזכות שיש לצבור בטכניון. מקבץ הקורסים יכלול לפחות שלושה קורסים ממקצועות המתמטיקה והפיזיקה (גם הקורס תרמודינמיקה יכול להיות אחד מ-3 הקורסים הללו). על הסטודנט להשיג ציון 70 לפחות בכל קורס וציון משוקלל של 80 ומעלה.

ככלל, הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי אפיק המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס. יחד עם זאת, ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר עד 3 פעמים סה"כ במסגרת האפיק, בכל הקורסים יחד.

 
 
הטכניון​ ​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​
בונוס נ"ז שם הקורס (מקוצר) ומספרו נ"ז שם הקורס (מקוצר) ומספרו
-​ 5​ חדו"א 1מ (104018 או 104042) 7​​ חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)1

-​

5​​

חדו"א 2מ ​(104044 או 104022)  ​
2

6​

השלמות בחשבון אינטגרלי (20492)
+

חדו"א ב (20423)
1​​ 4.5 (104019‎) אלגברה לינארית מ ​ 7​ אלגברה לינארית 1 (20109)
​0.5​ 2.5 (104131‎) מד"ר/ח ​ 3​​ מבוא למד"ר (20218)2
-​​ 4​ (234128) מבוא למדעי המחשב / שפת פייתון ​ 6​ מבוא למדעי המחשב ושפת Java‏ (20441) 3
1​ 3​​  (134058)​ ביולוגיה 1 6​​  (‏20118‎)ביולוגיה כללית א  ‏‏​​

 

-​​​​

 

2.5מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה (134019)‎‏​

3

4​

או
1​​ 2.5  (‏114051‎)פיסיקה 1 7​  (‏20215‎)מכניקה ‏
-​​ 5​  (‏124120‎)יסודות הכימיה ‏​ 6​​ כימיה כללית (20437) 4
-​ 2.5  (124801‎)כימיה אורגנית 1ב ‏​ 3 5כימיה אורגנית לביולוגים (20282)
-​ 3.5 תרמודינמיקה א מתקדם (054316) 6​ תרמודינמיקה (20483) 
3.5 40​ סה"כ (=מקסימום נ"ז לצבירה)
 
  1. או הקורס חדו"א א 20406 ובלבד שנלמד עד סמסטר 2024א כולל.  
  2. הסטודנטים ישלימו בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות, לפי הנחיות האו"פ.
  3. נדרש ציון 80 ומעלה בקורס של האו"פ. במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
  4. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏. צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏ יקנה בטכניון 4 נקודות זכות + נקודת בונוס אחת. 
  5. או הקורס כימיה אורגנית 20456 ובלבד שנלמד עד סמסטר 2024א כולל. סטודנטים שלמדו קורס זה באו"פ יזוכו בטכניון בחמש נ"ז.