אפיק מעבר ללימודי מדעי המחשב

מועד כינון האפיק – שבט תשס"ט, ינואר 2009
המידע באתר עודכן בבאב תשפ"ג, אוגוסט 2023

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: הפקולטה למדעים מדויקים, ביה"ס למדעי המחשב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב (להלן ביה"ס).

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי במדעי המחשב בביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.


מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 

 

הקבלה לשנה ב בביה"ס למדעי המחשב של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה, ללא תנאים נוספים. יתקבלו סטודנטים שהשלימו באו"פ את כל הקורסים המפורטים ברשימה א, בציון ממוצע של 87 ומעלה, השיגו ציון 80 ומעלה בכל אחד משני הקורסים מתמטיקה בדידה ומבוא למדעי המחשב ושפת Java, וציון 75 ומעלה בכל אחד מהקורסים האחרים.
 
הסטודנטים שיתקבלו במסגרת זו יהיו פטורים מהקורסים המפורטים ברשימה ב, ובמהלך הסמסטר הראשון שלהם ללימודים בביה"ס יהיו חייבים להשלים את הקורס תוכנה 1 (0368.2157) ואת הקורס מבוא להסתברות (0366.2010).
  

רשימה א: קורסי האו"פ הנדרשים לאפיק המעבר

מספר​ שם הקורס​ נ"ז​
20474​ חשבון אינפיניטסימלי 1  
7​
20475​ חשבון אינפיניטסימלי 2
7​
20109​ אלגברה לינארית 1​ 7​
20229​ אלגברה לינארית 2​ 5​
20476​ מתמטיקה בדידה1 4​
20441​ מבוא למדעי המחשב ושפת ​Java ו1, 6​
20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
6​

רשימה ב: פטורים באוניברסיטת תל-אביב לעומדים בדרישות אפיק המעבר

 
​מספר​ שם הקורס​ ש"ס​
0366.1101​ חדו"א 1​ 7​
0366.1102​ חדו"א 2​ 7​
0366.1111​ אלגברה לינארית 1​ 7​
0366.1112​ אלגברה לינארית 2​ 6​
0368.1118​  מתמטיקה בדידה 1  3
0368.1119  מתמטיקה בדידה 2  3
0368.1105​ מבוא מורחב למדעי המחשב​ 6​
0368.2158​ מבני נתונים​ 4​
  1.  יש להשיג ציון 80 ומעלה.
  2. או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (20453) + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454) (6 נ"ז בסה"כ).

פטורים

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שברשימה ב וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס. הפטורים הללו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. סטודנטים שיתקבלו לביה"ס בדרך אחרת ויעמדו בחלק מדרישות אפיק המעבר עשויים לקבל באופן פרטני חלק מהפטורים ו/או להיות מזוכים בחלק מהש"ס לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס.
 
פטורים על-סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים ברשימה א יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס.