אפיק מעבר למחלקה לכלכלה

כינון אפיק המעבר – ספטמבר 2003
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
 
תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן גוריון, בחוג לכלכלה
 
 

מבוא

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נענתה לפניית האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ למסד אפיק מעבר מן האו"פ ללימודי שנה ב במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון. המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון (‏להלן המחלקה‎)‏ בדקה ומצאה כי קיימת חפיפה רבה בתוכן וברמה בין לימודי שנה א במחלקה לבין הקבצים מוגדרים של קורסים באו"פ.

לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בן-גוריון להתחייב לקבל ללימודי שנה ב במחלקה לכלכלה סטודנטים שישלימו באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על-ידי שני המוסדות, ויעמדו בו בהישגים גבוהים. הפרטים המלאים מובאים בהמשך.

מועמדותם של סטודנטים שירצו לעבור מן האו"פ למחלקה, בלא שעמדו במלוא הדרישות המפורטות בטבלת ההקבלות, המבטיחות קבלה לשנה מתקדמת, תידון לפי ההליכים הרגילים. סטודנטים שלמדו באו"פ והתקבלו לפקולטה בהליכי קבלה רגילים, היינו שלא לפי ההסדר המפורט – מידת ההכרה בלימודים הקודמים שלהם תיקבע על-ידי המחלקה המקבלת, לפי שיקול דעת המחלקה. ההכרה המובטחת לעומדים בכל הדרישות תספק, במקרה זה, קווים מנחים, אך היא אינה מחייבת.
 
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 

טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ אוניברסיטת בן גוריון בנגב - המחלקה לכלכלה​
מספר קורס​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​​ מספר‏​‏​ שם הקורס (‏מקוצר‎)​ נ"ז​
10131​ מבוא למיקרוכלכלה 4​​ 142.1.1011 מבוא לכלכלה 1​ 4​
10126​ מבוא למקרוכלכלה 4​ 142.1.1021 מבוא לכלכלה 2​ 4​​
10142​ חשבון דיפרנציאלי לתלמידי ניהול וכלכלה 3​ 201.1.9221 חדו"א ד'​ 3​​
30111​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3​ 142.1.0211​ סטטיסטיקה לכלכלנים א'​ 3​
30112​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 3​  142.1.0030​ סטטיסטיקה לכלכלנים ב' 3​
סה"כ​ ​17​ סה"כ​​ 17​​

פטורים

סטודנטים שיגיעו לשנה ב דרך האפיק המשולב, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. עבור קורסים אלה הם יקבלו זיכוי אקדמי לפי התקנון (‏ציון מילולי‎)‏. בטבלת ההקבלות מפורטות גם נקודות הזכות שייזקפו לזכותם בגין לימודיהם באו"פ. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים במחלקה עד להשלמת התואר.
 
לתשומת לב: אם קורסים במחלקה מקבילים לשני קורסים או יותר של האו"פ, יינתן פטור מקורסים אלה רק למי שלמד באו"פ את כל הקורסים הנדרשים להקבלה.
 
פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו על-פי שיקול דעתם של החוגים בפקולטה.
 

השלמת קורסים הנלמדים בשנה א

סטודנטים שיתקבלו לשנה ב במחלקה לכלכלה, יהיו חייבים להשלים את קורסי החובה שמהם אינם פטורים: מימון הפירמה א
(142.1.1061) וכן יסודות החשבונאות לכלכלנים (142.1.1281), במהלך השנה הראשונה ללימודיהם במחלקה. סטודנטים אשר ילמדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (10230) בציון 90 לפחות, יוכלו לקבל פטור מהקורס מימון הפירמה א.

לימודי אנגלית

אוניברסיטת בן-גוריון דורשת שליטה ברמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלה לשנה ב. מומלץ לסטודנטים המתכננים ללמוד באפיק המעבר המיוחד, להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"ר ולהשיג בה ציון ברמת פטור, כתנאי קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון.