האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10230 תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים

10230 תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים.
ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, יסודות החשבונאות או יסודות החשבונאות הפיננסית או יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס (‏כתיבה‎)‏, ד"ר צבי לרמן; ישראלה הנגאל, חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' חיים לוי, פרופ' משה בן-חורין, פרופ' יוסי יגיל

הקורס "תורת המימון" נועד להקנות ידע תיאורטי וכלים פרקטיים בתחום המימון, הרלוונטיים למנהלים פיננסים, משקיעים, חוסכים ומלווים. הקורס מורכב משני חלקים מרכזיים, החלק הראשון בקורס עוסק בהערכת נכסים פיננסים בתנאי ודאות, והשני בהערכת נכסים בתנאי אי-ודאות.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד