האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10230 תורת המימון

10230 תורת המימון‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למַקרוכלכלה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס (‏כתיבה‎)‏, ד"ר צבי לרמן; ישראלה הנגאל, חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' חיים לוי, פרופ' משה בן-חורין, פרופ' יוסי יגיל

הקורס כולל מגוון רחב של נושאים בתורת המימון. הנושאים העיקריים מטפלים בניתוח דוחות פיננסיים, ניהול ההון החוזר של הפירמה, תקצוב הון בתנאי ודאות ובתנאי אי-ודאות, גיוס מקורות מימון פנימיים וחיצוניים, מבנה הון, מחיר הון של פירמה. דגש מיוחד ניתן ליישומים במציאות הישראלית. החומר מוצג בדרך מילולית, בעזרת גרפים, ובעת הצורך גם בעזרת כלים כמותיים של אלגברה ותורת ההסתברות.

מטרות הקורס

הקניית ידע בסיסי במימון; הקניית כלי הניתוח העיקריים לקבלת החלטות בתחום המימון. כמו כן נעשה שימוש נרחב בתרגילים כדי לתת לסטודנטים ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.

נושאי הלימוד

חלק א: הפונקציה המימונית

חלק ב: ניתוח פיננסי, תכנון ובקרה

חלק ג: ניהול הון חוזר

חלק ד: ניהול נכסים קבועים

חלק ה: מקורות המימון לטווח ארוך

חלק ו: הערכת חברות, מבנה הון ומחיר הון

חלק ז: ניהול פיננסי בתנאי אינפלציה