אפיק מעבר לביה"ס למדעי המתמטיקה

מועד כינון האפיק – ניסן תשע"ג, אפריל 2013
המידע באתר עודכן באדר תשפ"ג, מרץ 2023

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בביה"ס למדעי המתמטיקה

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לביה"ס למדעי המתמטיקה של אוניברסיטת תל-אביב (‏להלן ביה"ס‎)‏. אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון במדעי המתמטיקה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על-סמך הישגים במקבץ קורסים של האו"פ כמפורט בדרישות אפיק המעבר, ללא תנאים נוספים (‏כגון בגרות או ציון פסיכומטרי‎)‏.

 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לביה"ס למתמטיקה של אוניברסיטת תל-אביב דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. יתקבלו סטודנטים שהשלימו באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות שלהלן, בציון ממוצע של 85 ומעלה, ולא פחות מציון 75 בכל אחד מהקורסים.

 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב​
מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז מספר שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז
20474​ חשבון אינפיניטסימלי 1​ 7 0366.1101​ חדו"א 1 א​ 7
20475​ חשבון אינפיניטסימלי 2​ 7 0366.1102​ חדו"א 2 א​ 7
20109​ אלגברה לינארית 1 7 0366.1111 אלגברה לינארית 1 א​ 7
20229​  אלגברה לינארית 2 5 0366.1112​ אלגברה לינארית 2 א​ 6
20476​ מתמטיקה בדידה​ 4 0366.1123​ מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים​ 3
20281​ תורת הקבוצות​ 4 0366.1105​ מבוא לתורת הקבוצות​ 3

עמידה בדרישות אפיק המעבר מבטיחה קבלה לשנה ב בביה"ס, אך על הסטודנטים להשלים בביה"ס קורס משנה א: מבוא כללי למדעי המחשב ‏ (0366.1106) או מבוא מורחב למדעי המחשב ‏ (0368.1105). לחלופין, ניתן ללמוד קורס מקביל באו"פ, כמפורט בטבלה להלן:  ​ ​ ​
 ​
20441

20478​
מבוא למדעי המחשב ושפת Java
או
יסודות התכנות בשפת Java​
6

4​
0368.1105

0366.1106​
מבוא מורחב למדעי המחשב
או
מבוא כללי למדעי המחשב​
6

4​

שימו לב!
החל משנת תשע"ט הוסרה חובת קורס הכנה בפיסיקה מתכניות במתמטיקה לתואר בוגר באוניברסיטת תל אביב.

פטורים

סטודנטים שיגיעו לביה"ס דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שבטבלאות שלעיל וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בביה"ס – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר. פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלאות שלעיל יינתנו לסטודנטים אלה לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס. סטודנטים שיתקבלו לביה"ס לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יהיו זכאים לפטורים (‏ולצבירת נקודות זכות בביה"ס‎)‏ בגין כל קורס, או צירוף קורסים, שאותם סיימו באו"פ לפי שיקולי ועדת ההוראה של ביה"ס.