האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20281 תורת הקבוצות

20281 תורת הקבוצות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם מומלץ: לפחות שניים מבין הקורסים אשנב למתמטיקה, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏,2 אלגברה לינארית 1.

פיתוח הקורס: שמואל ברגר (‏כתיבה‎)‏; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אברהם אורנשטיין, פרופ' עזריאל לוי, ד"ר תלמה לויתן

מטרת הקורס היא הקניית מושגים יסודיים של תורת הקבוצות (‏קבוצה כאוסף איברים, חיתוך קבוצות, איחוד וכדומה‎)‏, וכן מושגים ומשפטים לא טריוויאליים של תורה זו (‏מספרים סודרים, משפט צרמלו, הלמה של צורן וכדומה‎)‏. בנוסף להיותה נושא חשוב ומרכזי בפני עצמו, תורת הקבוצות היא גם יסוד מוסד עליו מתבססים בתחומים אחרים במתמטיקה.

אף על פי שקורס זה אינו דורש מהסטודנטים ידע קודם, נחוץ ניסיון כלשהו בעיסוק במתמטיקה ברמה אקדמית, ונחוצה הכרת דוגמאות של קבוצות מקורסים אחרים. נוסף על כך, רמת הפירוט בקורס מניחה שאין זה הקורס הראשון במתמטיקה שלומד הסטודנט, ולפיכך המלצנו על הידע הקודם המפורט לעיל.

פרקי הספר

כרך א

פרק 1

מושגים ראשונים

פרק 2

יחסים

פרק 3

פונקציות

פרק 4

שקילות בין קבוצות; עוצמות של קבוצות

פרק 5

סדר בין עוצמות ופעולות על עוצמות

נספח

קבוצות סופיות וקבוצות אינסופיות

כרך ב

פרק 6

קבוצות סדורות

פרק 7

קבוצות סדורות היטב

פרק 8

קבוצות סדורות חלקית

פרק 9

אקסיומות לתורת הקבוצות

פרק 10

מספרים סודרים ומספרים מונים

בנוסף לשני הכרכים של ספר הלימוד מקבלים הסטודנטים כרך ובו מבחר שאלות לתרגול.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.