אפיק מעבר לביה"ס לקולנוע וטלוויזיה


 מועד כינון האפיק – שבט תשע"ז, פברואר 2017
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן: האו"פ‎‎)‏‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל-אביב (‏‏להלן: בית הספר‎‎)‏‏. אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים. אפיק המעבר בחוברת זו מתייחסת לתכניות התואר הראשון של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב – הן לתכנית החד-חוגית והן לתכנית הדו-חוגית. 1 סטודנטים שירצו להגיע לבית הספר דרך אפיק המעבר, יידרשו לעמוד בדרישות המעבר המפורטות בהמשך.
 
בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב מתחייב לקבל להמשך הלימודים סטודנטים של האו"פ שיעמדו במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן ללא תלות בבגרות ובמבחן פסיכומטרי. 

 
1   במסלול הדו-חוגי אפשר לשלב את לימודי הקולנוע עם כל חוג אחר באוניברסיטת תל-אביב שקיים עבורו אפיק מעבר דו-חוגי.

 

 מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 
המסלול החד-חוגי: על סטודנטים שירצו להתקבל לתכנית החד-חוגית להשלים 36 נ"ז בתחום הקולנוע באו"פ, הכוללים את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות בהמשך וכן קורס בחירה נוסף בהיקף 6 נ"ז מטבלת קורסי הבחירה של האו"פ. השלמת הקורסים בטבלת ההקבלות (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ תפטור מהקורסים המקבילים בבית הספר על פי הטבלה. השלמת קורס הבחירה (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ תפטור מ-4 ש"ס קורסי בחירה עיוניים בבית הספר. הקבלה למסלול זה היא לשנה א. הסטודנטים יידרשו ללמוד קורסי חובה עיוניים ומעשיים כהשלמה לשנה א, ורק בשנה ב יתפצלו למגמות (‏עיוני, הפקה, תסריטאות‎)‏. יהיה על הסטודנטים לעמוד בדרישות הקבלה בבית הספר למגמות על פי הידיעון של בית הספר, לרבות ועדות מעבר מיוחדות המתקיימות בסוף שנה א.
 
המסלול הדו-חוגי: על סטודנטים שירצו להתקבל לתכנית הדו-חוגית בבית הספר להשלים 3 קורסים בהיקף 18 נ"ז מטבלת ההקבלות (‏כל קורס בציון 80 ומעלה‎)‏ ולהתקבל לחוג השני (‏המחצית השנייה של הלימודים באו"פ תהיה מתוך ההקבץ של החוג השני‎)‏. השלמת 3 הקורסים (‏בציון 80 ומעלה‎)‏ תפטור מהקורסים המקבילים בבית הספר על פי טבלת ההקבלות. הקבלה למסלול זה היא לשנה ב בכפוף להשלמת חובות שנה א על פי הידיעון של בית הספר, ומותנית בקבלה לחוג השני.
 
 

טבלת ההקבלות  

האוניברסיטה הפתוחה, החוג לקולנוע​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש​ ​ ​
​מספר שם הקורס​ נ"ז​​ מספר​ שם הקורס​ נ"ז​
10648​ תולדות הקולנוע א 6​​ 0851652901​ מבוא לתולדות הקולנוע א​ 4​
10683​ תולדות הקולנוע ב1 6​ 0851653001

0851661601

0651664801​
מבוא לתולדות הקולנוע ב

מבוא לקולנוע בן זמננו א

מבוא לקולנוע בן זמננו ב​
4

2

2​
10792​ מבוא לתאוריות קולנועיות 6​ 0851652401

0851652701​
מבוא לתאוריות קולנועיות

תרגיל בתאוריות קולנועיות​
2

2​
10640​ להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 6​ 0851654801

0851654101​
מבע קולנועי

תרגיל במבע קולנועי​
2

2​
10421​ מבוא לקולנוע ישראלי2 6​ 0851655301

0851659501​
מבוא לקולנוע ישראלי

תרגיל במבוא לקולנוע ישראלי​
2

2​
 

טבלת קורסי הבחירה:

​מספר שם הקורס​​ נ"ז​
10655​ קולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20​ 6​
10747​ הקומדיה הרומנטית: היסטוריה ואידאולוגיה 6​
10693​ מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי 6​

הכרה בקורסים נוספים תהיה נתונה להחלטת היועץ האקדמי/ועדת ההוראה של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב.

הקורס תולדות הקולנוע ב יוכר רק אם הקורס תולדות הקולנוע א הושלם בהצלחה ובציון 80 ומעלה.הקורס תולדות הקולנוע ב יוכר רק אם הקורס תולדות הקולנוע א הושלם בהצלחה ובציון 80 ומעלה.

הקורס מבוא לקולנוע ישראלי שנלמד באוניברסיטה הפתוחה בשנה הראשונה נלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב בשנה ב.הקורס מבוא לקולנוע ישראלי שנלמד באוניברסיטה הפתוחה בשנה הראשונה נלמד בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה של אוניברסיטת תל-אביב בשנה ב.