אפיק מעבר לחוג למתמטיקה

מועד כינון האפיק – תמוז תשע"ה, יולי 2015
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה בחוג למתמטיקה
 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.
 
אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במתמטיקה (‏B.Sc.‎)‏ באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.
 
הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שיאפשר להם להמשיך את לימודיהם בחוג למתמטיקה.
 
עמידה בדרישות אפיק המעבר מבטיחה קבלה לשנה ב למסלול החד-חוגי או הדו-חוגי במתמטיקה באוניברסיטת חיפה, כמפורט בהמשך.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק מעבר

הקבלה לשנה ב בחוג למתמטיקה של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלעדי על ההישגים באו"פ. הקבלה מובטחת לכל הסטודנטים שילמדו באו"פ את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות שבהמשך, ויעמדו בהם בציון ממוצע של 75 ומעלה, עם ציון של 70 לפחות בכל קורס.
 

טבלת הקבלות

 
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת חיפה​
מספר​​ שם הקורס​​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​
20474​ חשבון אינפיניטסימלי 1​ 7​ 210.1115​ חדו"א א​ 5​
20475​ חשבון אינפיניטסימלי 2​ 7​ 210.1150​ חדו"א ב​ 5​
20109​ אלגברה לינארית 1​ 7​​ 210.1215​ אלגברה לינארית א​ 5​
20229​ אלגברה לינארית 2​ 5​ 210.1250​ אלגברה לינארית ב​ 5​
20476​ מתמטיקה בדידה​ 4​ 210.1515​ מתמטיקה דיסקרטית​ 5​
20441​ מבוא למדעי המחשב ושפת  1Java 6​ 210.1720​ מבוא למדעי המחשב​ 4​
הערה
סטודנטים שיסיימו את שני הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏ בציון 70 לפחות בכל אחד מהם, ובממוצע 80 לפחות בשניהם, יוכלו להתקבל לשנה א ללא דרישות נוספות, למעט עמידה בדרישות האנגלית והעברית.

 
1   או צמד הקורסים: מבוא למדעי המחשב ושפת Javaא (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.
 
 

פטורים

סטודנטים שילמדו את הקורסים 6-1 שבטבלת ההקבלות, ויעמדו בדרישות אפיק המעבר המפורטות לעיל, יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו בטבלת ההקבלות למדו באו"פ וסיימו בציון הנדרש, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורס המתאים מקנה בחוג.
 
סטודנטים שיתקבלו לחוג למתמטיקה על סמך הישגיהם בקורסים 2-1 (‏כמפורט בהערה לעיל‎)‏, יקבלו פטור מהקורסים המקבילים להם, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורסים המתאימים מקנים בחוג. קורסים נוספים מתוך טבלת ההקבלות, יוכלו לזכות אותם בפטורים רק אם השיגו בהם ציון 75 לפחות.
 
סטודנטים שיתקבלו לחוג למתמטיקה שלא דרך אפיק המעבר יקבלו פטור מכל קורס של החוג, שאת מקבילו בטבלת ההקבלות למדו באו"פ וסיימו בציון 75 לפחות, וכן יזוכו בנקודות הזכות שהקורס המתאים מקנה בחוג.
 
פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם נזכרים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת החוג.