אפיק מעבר לחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

מועד כינון האפיק – שבט תשע"ג, ינואר 2013
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב (‏להלן א"ת‎)‏ אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לתכניות לימודים בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חוג נוסף (‏מחוץ לביה"ס למתמטיקה‎)‏ באוניברסיטת תל-אביב.
 
אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האו"פ ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חוג נוסף בא"ת.
 
הקבלה לחוג היא על-סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך ללא דרישה לתעודת בגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי. כמו כן, יש לעמוד בדרישות הקבלה לחוג הנוסף באמצעות אפיק מעבר או בדרך אחרת.

 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר וטבלת הקבלות

 

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות בציון ממוצע של 80 ומעלה. בכל קורס נדרש ציון 70 לפחות.
 
סטודנטים שיעמדו בדרישות אלה, יוכלו להתקבל לשנה א ולהמשיך בלימודיהם בחוג עד לסיום התואר הראשון.
 
שימו לב שבתוכנית זו ניתן ללמוד באופן דו-חוגי בלבד, לכן יש לעמוד בדרישות הקבלה לחוג נוסף באמצעות אפיק מעבר או בדרך אחרת
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת תל-אביב אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת תל-אביב במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת תל-אביב, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​
20406

20423​
חדו"א א1
+
חדו"א ב1
6

6​
0366.1121

0366.1122
חדו"א 1 ב
+
חדו"א 2 ב​
6

6​
20109​ אלגברה לינארית 1 2 7​ 0366.1119 אלגברה לינארית 1 ב 5​
30203

20425

20416​
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
או
הסתברות למדעי המחשב
או
תורת ההסתברות2
3

5

5
0365.1101 מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים 6​
30112

30204​
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדה"ח ב
או
הסקה סטטיסטית
3

4​
0365.1813 מבוא לסטטיסטיקה 5​
בנוסף להקבלות הנדרשות הנ"ל, מי שישלימו גם את ההקבלות הבאות באו"פ יוכלו להתקבל הישר לשנה ב בא"ת (‏הקורס מבוא למדעי המחשב באו"פ ברמה גבוהה מהנדרש בתכנית הלימודים בא"ת‎)‏, אבל יצטרכו להשלים בכוחות עצמם את לימוד שפת התכנות R:​ ​ ​
20441

20478​
מבוא למדעי המחשב ושפת Java
או
יסודות התכנות בשפת Java
6

4​
0365.1800 מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים 4​
20229​ אלגברה לינארית 2 6​ 0366.1120 אלגברה לינארית 2 ב​ 4​
 

1   במקום צמד הקורסים במקום צמד הקורסים חדו"א א (‏20406‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, אפשר ללמוד באו"פ את הקורסים: הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎)‏.
צירופים אחרים מבין קורסים אלה אינם אפשריים.
למי שלמדו את הקורסים אינפי 1 (‏20474‎)‏ + אינפי 2 (‏20475‎) ייתכנו הקלות בדרישות הציון למעבר, בכפוף להחלטת ועדת הוראה.

2   למי שלמדו קורס זה, ייתכנו הקלות בדרישות הציון למעבר, בכפוף להחלטת ועדת הוראה.למי שלמדו קורס זה, ייתכנו הקלות בדרישות הציון למעבר, בכפוף להחלטת ועדת הוראה.
 

פטורים

סטודנטים שיתקבלו דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים מכל מקצועות הלימוד שבטבלת ההקבלות וייזקף לזכותם מניין שעות הלימוד שקורסים אלה מקנים בחוג – ללא ציון וללא שקלול בממוצע הציונים לתואר. פטורים אלו מובטחים רק למי שיעמדו בכל דרישות אפיק המעבר.
 
פטורים על-סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים ברשימת ההקבלות, או פטורים על-סמך קורסים מתוך טבלת ההקבלות לסטודנטים שיתקבלו לאוניברסיטת תל-אביב לפי קריטריוני הקבלה הרגילים (‏לא דרך אפיק המעבר‎)‏, יינתנו לפי שיקולי ועדת ההוראה של החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים.