האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20416 תורת ההסתברות

20416 תורת ההסתברות‏1

5 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הצמד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב.2

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם גינזבורג (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' גיא קורצרס, ד"ר ציפי ברגר, יוסי קאופמן, נעמי מילאנו-רוזנטל; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' אורי ליברמן, פרופ' ורדה ליברמן

ספר הקורס הסתברות – קורס ראשון (‏תרגום: מ' גולן; האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎)‏ הוא תרגום לעברית של שמונת הפרקים הראשונים בספר:

S. Ross, A First Course in Probability, 5th ed. (‏Prentice Hall, 1998‎)‏

הסטודנטים ילמדו את הספר בעזרת מדריך למידה. המדריך כולל הסברים נוספים ופתרונות מפורטים לשאלות רבות מתוך הספר.

הקורס משמש מבוא לתורת ההסתברות לסטודנטים למתמטיקה ועשוי לעניין גם סטודנטים להנדסה ולמדעים שיש להם הרקע הדרוש בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. לסטודנטים שיש להם רקע חלש יותר, מומלץ ללמוד את הקורס המצומצם בהיקפו הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏20425‎)‏. בקורס מוצגים מושגים רבים בהסתברות ומגוון רחב של יישומים באמצעות שפע דוגמאות ותרגילים.

פרקי הספר

פרק 1

קומבינטוריקה

פרק 2

אקסיומות ההסתברות

פרק 3

הסתברות מותנית ואי-תלות

פרק 4

משתנים מקריים

פרק 5

משתנים מקריים רציפים

פרק 6

התפלגות משותפת של משתנים מקריים

פרק 7

תכונות של תוחלת

פרק 8

משפטי גבול


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 6 נקודות זכות.

2 או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, או השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3.