אפיק מעבר לחוג למדעי המחשב

מועד כינון האפיק – אדר תשע"ג, פברואר 2013
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה בחוג למדעי המחשב

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במדעי המחשב (‏B.Sc.‎)‏ באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שיאפשר להם להמשיך את לימודיהם בחוג למדעי המחשב.

עמידה בדרישות אפיק המעבר מבטיחה קבלה לשנה ב' למסלול החד-חוגי או הדו-חוגי במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, כמפורט בהמשך.
 

 מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

הקבלה לשנה ב' בחוג למדעי המחשב של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלעדי על ההישגים באו"פ. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שילמד באו"פ את כל הקורסים שבטבלת ההקבלות שבהמשך, יעמוד בהם בציון ממוצע של 80 ומעלה, עם ציון של 70 לפחות בכל קורס. סטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול הדו-חוגי במדעי המחשב עם חוג נוסף חייבים לעמוד בדרישות הקבלה לחוג האחר באמצעות אפיק מעבר (‏אם יש כזה‎)‏, או בדרך אחרת. לסטודנטים המעוניינים להתקבל למסלול דו-חוגי במדעי המחשב עם החוג למתמטיקה, מומלץ להתייעץ עם היועצים בחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה לגבי תנאי הקבלה ולגבי ההכרה בקורסי המתמטיקה שמהם יקבלו פטור.
 

 טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת חיפה​
מספר​​ שם מקוצר​ נ"ז​ מספר​ שם מקוצר​ נ"ז​
1​ 20476​ מתמטיקה בדידה 4​ 203.1850​ מתמטיקה דיסקרטית​ 5​​
2​​ 20109​ אלגברה לינארית 1​ 7​​ 203.1810​ אלגברה לינארית​ 5​
3​ 20229​ אלגברה לינארית 2​ 5​ 203.1820​ אלגברה ב'​ 5​​
4​​ 20474​ אינפי 1​ 7​​ 203.1830​ חדו"א 1​ 5​
4​ 20475​ אינפי 2 7​​ 203.1840​ חדו"א 2​ ​5​
6

7​
20441

20465​
מבוא למדעי המחשב ושפת  Java 1
+
מעבדה בתכנות מערכות
6

4​
203.1110

203.1120​
מבוא למדעי המחשב
+
תכנות מונחה עצמים​
5

4​
8​ 20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6​ 203.2310​ מבני נתונים​ 5​
1    או שני הקורסים: מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453, 3 נ"ז‎‎)‏‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב ‏‏(20454, 3 נ"ז), 6 נ"ז בסה"כ.

פטורים

פטורים נוספים לסטודנטים שעברו לחוג למדעי המחשב באמצעות אפיק המעבר
סטודנטים שילמדו קורסים נוספים במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו לקבל פטור (‏נ"ז ללא ציון‎)‏ מקורסים מתאימים באוניברסיטת חיפה, בתנאי שיש התאמה בין הסילבוסים ובין רמת הקורס. ציון המינימום המזכה בפטור הוא 70.
 
פטורים לסטודנטים שעברו לחוג למדעי המחשב שלא דרך אפיק המעבר
ניתן להתקבל לחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה גם על-ידי קיום תנאי הקבלה הרגילים, כפי שהם נקבעים מעת לעת. סטודנטים שיתקבלו שלא דרך אפיק המעבר, ולמדו חלק מהקורסים בטבלה, יוכלו לקבל פטור בגין כל קורס שהשיגו בו ציון 70 לפחות. לתשומת לבכם! עקב מבנה הלימודים בחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, יש לתת את הדעת במיוחד לשורות 6 ו-7 בטבלת ההקבלות, שיש להתייחס אליהן כחטיבה אחת: כדי לקבל פטור משני הקורסים מבוא למדעי המחשב ותכנות מונחה עצמים באוניברסיטת חיפה, חובה ללמוד באו"פ את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java ומעבדה בתכנות מערכות, ולהשיג בכל אחד מהם ציון 70 לפחות. מי שילמדו רק אחד מבין שני הקורסים או יקבלו ציון נמוך מ-70 באחד מהם, לא יזוכו בפטור כלשהו. כמו כן, סטודנטים שלא השיגו ציון 70 לפחות בקורס אינפי 1 לא יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א 2 (‏גם אם השיגו ציון 70 או יותר בקורס אינפי 2‎)‏. הערה דומה חלה גם על צמד הקורסים אלגברה לינארית 1 ואלגברה לינארית 2.