האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20465 מעבדה בתכנות מערכות

20465 מעבדה בתכנות מערכות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java.2

פיתוח הקורס: פרופ' ראובן אביב, ד"ר יצחק הרץ, מיכל אבימור

המעבדה מהווה את הקורס היישומי הבסיסי במסלול הלימודים לתואר במדעי המחשב, והיא מקנה לסטודנטים את עיקרי הידע היישומי אשר יידרש מהם במהלך הלימודים.

המעבדה מתמקדת בתחומים הבאים:

ספר הקורס

B.W. Kernighan & D.M. Richie, The C Programming Language (‏Prentice Hall, 1988‎)‏

חומר הלימוד כולל מדריך למידה, הדרכה להתקנת מערכת ההפעלה Linux, ומדריך נוסף להתקנה ולשימוש במערכת זו.

בתרגול מושם דגש מיוחד על עקרון הניידות (‏Portability‎)‏ התרגילים נבדקים על שתי מערכות הפעלה שונות, במקביל.

בנוסף לתרגילי התכנות ולבחינה, נדרש להגיש פרויקט בסיום הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.