הפקולטה למתמטיקה


המידע באתר עודכן בכסלו תשפ"ג, דצמבר 2022

 
על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים המופיעים בטבלה הבאה. בכל קורס עליהם להשיג ציון 70 לפחות, ועליהם להשיג בכל מקבץ הקורסים ממוצע ציונים של 80 ומעלה. הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי אפיק המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס. ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר עד 6 פעמים סה"כ בכל הקורסים.  

סטודנט העומד בדרישות אפיק המעבר יוכל להתקבל למסלולים "מתמטיקה", "מתמטיקה עם מדעי המחשב" ו-"מתמטיקה יישומית".
 
 

האוניברסיטה הפתוחה​ ​ הטכניון​ ​ ​
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ בונוס​
אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏2,1
+
מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏2,1
6

4​
מושגי יסוד במתמטיקה (‏104002‎)‏
 
קומבינטוריקה (‏104286‎)‏
2.5

2.5
1

​​
חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) 3
+
חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)4,3
7

7
אינפי 1 (‏104195‎)‏
+
אינפי 2 (‏104281‎)‏‏‏‏‏‏​
5.5

5
-​​
אלגברה לינארית 1 (‏20109‎) 7 אלגברה א (‏104066‎)‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏​ ​5.5​ -​
אלגברה לינארית 2 (‏20229‎) 5​​  אלגברה ב (‏104168‎)‏‏‏‏‏‏​ 5 -
בנוסף לפטורים שצוינו בטבלה הקודמת, ניתן לקבל פטור מקורסים נוספים של הטכניון באמצעות לימוד קורסים של האו"פ על-פי הטבלה הבאה.

 

האוניברסיטה הפתוחה​ ​ הטכניון​ ​ ​
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ בונוס​
מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA (‏20441‎)  5​6​מבוא למדעי המחשב פייתון (‏234128‎)‏ או מבוא למדעי המחשב מ (‏234114‎)‏​4
חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎) 5 (ר)+2 (מ) אינפי 3 (‏104295‎)‏‏ 5 -​​​​
תורת הקבוצות (‏20281‎) 4 תורת הקבוצות 1 (‏104293‎)‏‏‏‏‏‏‏​ 2.5 -​​
מכניקה (‏20215)‏​7​פיסיקה 1/מ (114071)​3.5

1   חובה ללמוד את שני הקורסים אשנב למתמטיקה (04101) ומתמטיקה בדידה (20476) כדי לזכות בפטור מצמד הקורסים מושגי יסוד במתמטיקה (104002) וקומבינטוריקה (104286). הלומדים את שני הקורסים יקבלו נקודת בונוס אחת שתיחשב כנקודת בחירה פקולטית לתואר.


2   מי שלמד עד סמסטר א2020 את אחד משני הקורסים מבנים אלגבריים (20230) או תורת הקבוצות (20281), ולאחר מכן ילמד גם את הקורס השני מבין שני קורסים אלה, אינו חייב ללמוד את הקורסים אשנב למתמטיקה (04101) ומתמטיקה בדידה (20476) בשביל להתקבל לטכניון באמצעות האפיק. סטודנטים כאלה עשויים לקבל באופן פרטני פטור בטכניון מקורס מקביל לקורס מבנים אלגבריים, כתלות בשלב בו יתחילו את לימודיהם בטכניון.


3 חובה ללמוד את צמד הקורסים החדשים אינפי 1 (20474‎)‏‎ + אינפי 2 ‏(‏‏20475‎)‏‏. לימוד אחד משני הקורסים אינפי 1 או אינפי 2 של האו"פ אינו מספיק לצורך קבלת פטור. רק לימוד שניהם מזכה בפטור משני קורסי האינפי של הטכניון. 


4   סטודנטים שלא למדו את אינפי 3 (20224), מתבקשים ללמוד באופן עצמאי את הנושא של אינטגרל כפול לפני שהם מתחילים את לימודיהם בטכניון.


5   סטודנטים שילמדו את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java י(20441) יקבלו פטור מהקורס מבוא למדעי המחשב מ (234114) אם יתקבלו למסלול "מתמטיקה עם מדעי המחשב" ומהקורס מבוא למדעי המחשב פייתון (234128) אם יתקבלו למסלול אחר. במקום מבוא למדעי המחשב ושפת Java אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453‎‎)‏‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎‎) (‏‏3 נ"ז כל אחד‎)‏‏.