אפיק מעבר למערך אשכול בחוג ללימודים רב-תחומיים

מועד כינון אפיק המעבר: שבט תשפ"ב, ינואר 2022
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
 

תחילת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה, בחוג ללימודים רב תחומיים, מערך אשכול
 

תחולה

אפיק המעבר שלהלן הינו לחוג ללימודים רב תחומיים במסלול חד חוגי במערך אשכול באוניברסיטת חיפה . פרטי אפיק המעבר ללימודים רב-תחומיים במסלול דו חוגי מפורסמים בנפרד במסגרת אפיק המעבר לפקולטה למדעי הרוח.
סטודנטים המבקשים לעבור למערך אשכול של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר שלהלן, חייבים להתחיל את הלימודים בחוג לא יאוחר מ-6 שנים מאז למדו באוניברסיטה הפתוחה את הקורס הראשון שבמקבץ.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק מעבר

הקבלה לחוג ללימודים רב תחומיים במסלול חד חוגי של אוניברסיטת חיפה, לסמסטר ב' בשנה א', דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שישלים באוניברסיטה הפתוחה את מקבץ הקורסים המפורט להלן, ויעמוד בדרישות בציון ממוצע של 70 לפחות.
עבור ששת הקורסים שיילמדו באו"פ יעניק החוג 30 נקודות צבירה לקראת התואר.
 
 

טבלת הקבלות​מספר קורס ​שם הקורס ​נ"ז
10612​ תקשורת בישראל 3​
10161​ מבוא לחשיבה חברתית 3​
10408​ מבוא ללימודי תקשורת 6​
10489​ יסודות שפת האמנות החזותית‏ 6​​
10121​ בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881 6​
10109​ מבוא להיסטוריה של המזה"ת בעת החדשה 6​
סה"כ​​ 30​​