אפיק מעבר לחוג למערכות מידע

מועד כינון האפיק – חשון תשס"ח, אוקטובר 2007
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת חיפה בחוג למערכות מידע

 מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת חיפה אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה (‏להלן החוג‎)‏.

אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון במערכות מידע (‏B.Sc‎)‏ באוניברסיטת חיפה, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לחיפה או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.

הסטודנטים ילמדו באוניברסיטה הפתוחה מקבץ קורסים מתאים, שווה ערך בהיקפו לשנת לימודים אחת.
 
 

 מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר1

הקבלה לשנה ב בחוג למערכות מידע של אוניברסיטת חיפה דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. הקבלה מובטחת לכל סטודנט שילמד באו"פ את הקורסים 8-1 מטבלת ההקבלות שבהמשך, ויעמוד בהם בציון ממוצע של 85 ומעלה. סטודנטים שממוצע ציוניהם יהיה 80 ומעלה יוכלו גם הם להגיש מועמדות לחוג. מבין מועמדים אלה החוג יקבל סטודנטים בהתאם ליכולת הקליטה שלו ולפי רמות הציונים.
 
מי שילמד קורסים נוספים מתוך הטבלה, יזוכה בפטורים ובנקודות זכות לפי ההקבלות שבטבלה. ציון המינימום המזכה בפטור הוא 70.
 
מועמדים שיתקבלו ללימודים שלא דרך אפיק המעבר ולמדו קורסים מהרשימה יוכלו גם הם לקבל פטורים באותם תנאים.
 
הקורס מבוא לטכנולוגיות מידע בארגון (‏214.1700‎)‏ הוא קורס חובה בשנה א בחוג, ואין לו קורס מקביל באו"פ, ולכן מי שיתקבל לחוג דרך אפיק המעבר יחויב להשלים אותו במסגרת לימודיו בשנה ב.
 
1   האפיק עודכן בשנת הלימודים תש"ף. מי שהחל את הלימודים באפיק בסמסטר 2020א או מוקדם יותר, יוכל להתקבל בהתאם לדרישות הקודמות.

 טבלת הקבלות


​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת חיפה​
​​ מספר​ שם מקוצר​ נ"ז​​ מספר​ שם מקוצר​ נ"ז​
1​ 20109​ אלגברה לינארית 1 7​ 214.1500​ אלגברה לינארית​ 3​​
2​​ 20406​ חדו"א א1 6​​ 214.1100​ חדו"א א​ 3​
3​ 20476​ מתמטיקה בדידה 4​ 214.1505​ מתמטיקה דיסקרטית ולוגיקה​ 3​​
4​​ 20425​ הסתברות למדעי המחשב 5​​ 214.1300​ הסתברות למערכות מידע​ 3​​
5

6

7​
20453

20454

20465​
מבוא למדעי המחשב ושפת Java א
+
מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב​2
+
מעבדה בתכנות מערכות3
3

3

4​
214.1900

214.1960​
מבוא למחשבים ותכנות
+
תכנות מונחה עצמים​
5

5​
8​ 20423​ חדו"א ב 6​ 214.1200​ חדו"א ב​ 3​
9​​ 30204

30112​
הסקה סטטיסטית
או
מבוא לסטט למח"ר ב
4

3 ​
214.1400​ סטטיסטיקה​ 3​​
10

11

12​
10131

10126

10230​
מבוא למיקרוכלכלה
+
מבוא למקרוכלכלה
+
תורת המימון
4

4

6​
214.1650​ היבטים כלכליים בקבלת החלטות​ 3​
13

14​
20407

20417​
מבני נתונים ומבוא לאלג4
+
אלגוריתמים
6

4​
214.2990​ מבני נתונים ואלגוריתמים​ 5​
15​ 10279​ ניהול משאבי אנוש 6​ 214.1810​ התנהגות ארגונית​ 4​​
16​​ 10687​ ניהול התפעול 1 4​​ 214.2400​ תפעול ושרשרת האספקה​ 5​
1   ניתן להחליף את הקורס חדו"א א בשני קורסים מקיפים יותר, אינפי 1 (‏20474‎)‏ והשלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ עליהם יינתן בונוס של 4 נק' לציון הסופי הנדרש בקורס זה.

2   במקום צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏, אפשר ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ המקנה 6 נ"ז.

3   הקורס מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏ הוא קורס חובה למי שהחל את הלימודים באפיק החל מסמסטר 2020ב.

4   או הקורס מבני נתונים (20433, 6 נ"ז).