האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20417 אלגוריתמים

20417 אלגוריתמים‏1

5 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורסים אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה ליניארית לתלמידי מדעים‎)‏ 2, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים.3

פיתוח הקורס: פרופ' זאב נוטוב, פרופ' מנור מנדל; תמר אלמוג (‏תרגום‎)‏, אילנה גולן (‏עריכה‎)‏

מטרות הקורס

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר פיתוח אלגוריתמים, שהינו תרגום לעברית של פרקים 7-1 של הספר:

J. Kleinberg & E. Tardos, Algorithm Design (‏Addison Wesley, 2006‎)‏

נושאי הלימוד


1 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 4 נקודות זכות.

2 בעבר נקרא הקורס אלגברה ליניארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ולא למדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים מומלץ להתייעץ עם מרכז/ת הקורס אלגוריתמים לפני ההרשמה אליו.