האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20417 אלגוריתמים

20417 אלגוריתמים‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם דרוש: הקורסים אלגברה לינארית 1 (‏או אלגברה ליניארית לתלמידי מדעי הטבע‎)‏, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים.1

פיתוח הקורס: פרופ' זאב נוטוב, פרופ' מנור מנדל; תמר אלמוג (‏תרגום‎)‏, אילנה גולן (‏עריכה‎)‏

מטרות הקורס

  • הכרת השיטות והעקרונות הבסיסיים בפיתוח אלגוריתמים: סריקת גרפים, השיטה החמדנית, תכנון דינמי, הפרד-ומשול, זרימות וחתכים.

  • יישום שיטות אלו בבעיות אלגוריתמיות.

  • העמקת הלימוד של שיטות ניתוח אלגוריתמים.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר פיתוח אלגוריתמים, שהינו תרגום לעברית של פרקים 7-1 של הספר:

J. Kleinberg & E. Tardos, Algorithm Design (‏Addison Wesley, 2006‎)‏


1 למי שלמדו את הקורס מבני נתונים ולא למדו את הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים מומלץ להתייעץ עם מרכז/ת הקורס אלגוריתמים לפני ההרשמה אליו.