האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10279 ניהול משאבי אנוש

10279 ניהול משאבי אנוש‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: התנהגות ארגונית-מיקרו1 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, מבוא למיקרוכלכלה, מבוא לסוציולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' דוד בר-גל, פרופ' יואב ורדי, פרופ' אהרון צינר, ד"ר עוזר כרמי, מרדכי ששון.

יועצים: פרופ' דוב אליצור, פרופ' רות בן-ישראל, פרופ' רבקה בר-יוסף, פרופ' אמירה גלין, פרופ' שמעון דולן, פרופ' גדי הראל, פרופ' אמנון כספי, פרופ' אברהם פרידמן, פרופ' אדגר קראו, פרופ' אליעזר רוזנשטיין, פרופ' מנחם רוזנר, פרופ' אריה שירום, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' נוח לוין-אפשטיין, פרופ' רות קלינוב

מטרת הקורס

הכרת התחום של ניהול משאבי אנוש וזיקתו לניהול בכלל, תוך בירור הנושאים הבאים:

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא

יחידה 2

מקום העבודה – זירת הפעולה הארגונית של ניהול משאבי אנוש

יחידה 3

עבודה והנעה

יחידה 4

שוק העבודה וזיקתו למקום העבודה

יחידה 5

ניתוח עיסוקים והערכתם

יחידה 6

מיון עובדים

יחידה 7

הערכה של ביצועי עובדים

יחידה 8

ניהול המערכת התעסוקתית: הדרכת עובדים, פיתוח ארגוני וניהול קריירות ארגוניות

יחידה 9

יחסי עבודה

יחידה 10

ניהול שירותי רווחה ועבודה סוציאלית במקום העבודה

יחידה 11

אלטרנטיבות לניהול מסורתי של משאבי אנוש (‏ניהול כוח אדם‎)‏

לקט מאמרים


1 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.