הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות


המידע באתר עודכן בשבט תשפ"ד, פברואר 2024

סטודנטים שהחלו את לימודיהם באפיק המעבר לפני שנת הלימודים תש"פ יוכלו להתקבל בהתאם לתנאים קודמים.תואר בהנדסת תעשייה וניהול
או
תואר בהנדסת מערכות מידע

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה הבאה בציון של 70 לפחות בכל קורס וממוצע של 80 ומעלה.

ככלל, הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי אפיק המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס. יחד עם זאת, ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר עד שתי פעמים סה"כ במסגרת האפיק, בכל הקורסים יחד (פעם אחת לכל קורס). סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר תשפ"ד ב פטורים מדרישה זו.

הרשימה מתייחסת לכל אחד משני התארים לעיל. 

​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ הטכניון​
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ בונוס​
חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)1,2
+
השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏2
+
חדו"א ב (‏20423‎)‏2‏​
7

2

6​
חדו"א 1/מ (‏104018‎)‏
+
חדו"א 2/מ (‏104022‎)‏‏​
5

5​
1

1​
אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏‏​ 7​ אלגברה 1 מ (‏104016‎)‏‏​ 5​ 1​
מתמטיקה בדידה (‏20476‎) 4​ מתמטיקה דיסקרטית ת (‏094345‎)‏‏​ 4 -​
מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)3 6​​​​  מבוא למדעי המחשב נ (‏234221‎)‏‏​ 4​ 1
​מכניקה (20215) 4 ​7 ​פיסיקה 1מ (114071) ​3.5 -​
הערה:
נקודה אחת מנקודות הבונוס תוכר כנקודת בחירה פקולטית. נקודות נוספות יוכרו כנקודות בחירה חופשית.

 
1  או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ. מי שלמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ אינם צריכים ללמוד את הקורס
 
2  במקום שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד אחד מן הצירופים חשבון אינפיניטסימלי 1
   (‏20106‎)‏ + חדו"א ב, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏, או חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏
   + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏ . לימוד כל אחד מן הצירופים האפשריים מקנה 10 נקודות טכניוניות ופטור משני הקורסים חדו"א 1/מ +
   חדו"א 2/מ.
   הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1(20106) וחשבון אינפיניטסימלי 2 (20212) אינם מוצעים עוד באו"פ.
 
3  במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 
   (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

4  סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר תשפ"ד ב פטורים מדרישה זו.

תואר בהנדסת נתונים ומידע


על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה בציון 75 לפחות בכל קורס וממוצע של 80 ומעלה. סטודנטים שממוצע ציוניהם מעל 85 יתקבלו באופן אוטומטי. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85 תישקל על ידי מנהלי המסלול.

ככלל, הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי אפיק המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס. יחד עם זאת, ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר עד שתי פעמים סה"כ במסגרת האפיק, בכל הקורסים יחד (פעם אחת לכל קורס). סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר תשפ"ד ב פטורים מדרישה זו.
 
 
​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ הטכניון​
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ בונוס​
חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏​ 7​ ‏חשבון אינפי 1/מ (104031)‏​ 5.5​​ 0.5​
חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475)‏​ 7​​ חשבון אינפי 2/מ (104032)‏​ 5​ 1​
אלגברה לינארית 1 (‏20109‎) 7​ אלגברה א (104166)‏​ 5.5 0.5​
מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ 1 6​​ מבוא למדעי המחשב ח (‏234117‎)‏‏​ 4​ 1​​
מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏‏​ 4​ מתמטיקה דיסקרטית ת (‏094345‎)‏​ 4​ -​
​מכניקה (20215) 2 ​7 ​פיסיקה 1מ (114071) ​3.5 -
הערה:
נקודה אחת מנקודות הבונוס תוכר כנקודת בחירה פקולטית. נקודות נוספות יוכרו כנקודות בחירה חופשית.

 
1  במקום מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)‏ אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (
   20453) + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב  (20454) (3 נ"ז כל אחד).

2  סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק לפני סמסטר תשפ"ד ב פטורים מדרישה זו.