האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20212 חשבון אינפיניטסימלי 2

20212 חשבון אינפיניטסימלי 2‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏.2

פיתוח הקורס: פרופ' דניאלה ליבוביץ, פרופ' דב סמט (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' אלי לוין, שמואל ברגר, יוסף הרצמן, פרופ' איתמר פיטובסקי (‏כתיבה‎)‏; חנית איש שלום, ריבה נדם, רינה דכטר, חיים לויטה, יצחק שטולץ (‏אסיסטנטים ועריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, פרופ' דוד מייזלר, פרופ' דן עמיר, פרופ' ראובן רוטנברג, ד"ר אלחנן ליבוביץ

קורס זה מהווה המשך לקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏. באמצעות צמד הקורסים אינפי3 1 + אינפי 2 יגיע הסטודנטים לרמת הידע בנושא החשבון האינפיניטסימלי של פונקציות של משתנה אחד, המוקנית בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות אחרות בארץ.

הכרת תוכנו של קורס זה חיונית ללימוד קורסים מתקדמים יותר במתמטיקה.

חומר הלימוד

יחידות 3-1

סדרות

יחידה 4

האינטגרל המוכלל

יחידה 5

פיתוחי טיילור ומקלורן

יחידה 6

טורים

יחידות 8-7

סדרות וטורים של פונקציות


1 החל מסמסטר ב2015 מוצע הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, שמחליף קורס זה. הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏ יוצע במקביל לקורס החדש חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ בסמסטר ב2016, ולאחר מכן לא יילמד עוד. אין חפיפה מלאה בין שני הקורסים. לפירוט ההבדלים, ראו הערה 1 בתיאור הקורס 20475.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו תיאור הקורס באתר.

2 ולא הקורס החדש חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏. מי שלמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏, ילמדו בעקבותיו את הקורס החדש חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, ולא את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏.

3 אינפי – קיצור של חשבון אינפיניטסימלי.