אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה ולתכנית למדעי ההתנהגות

כינון אפיק המעבר – אדר תשס"ט, מרץ 2009
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ג, יוני 2023
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 

מבוא

המחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן המחלקה), מקיימת לימודים לתואר ראשון בתכנית דו-חוגית, כמו גם תכנית אינטגרטיבית במדעי ההתנהגות יחד עם המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ)‏ מכסה חלק נכבד מקורסי החובה הנלמדים בשתי התכניות הללו. המחלקות בדקו ומצאו שרמת הלימודים הגבוהה באו"פ מתאימה לדרישותיהן.

לפיכך הוסכם בין המחלקות לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים וסטודנטיות להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך לעבור לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לשם המשך הלימודים והשלמת אחד מהתארים הבאים:

1.     תואר במדעי ההתנהגות;

2.     תואר דו-מחלקתי בפסיכולוגיה עם לימודים במחלקה אחרת. תכנית הלימודים לתואר ראשון במחלקה לפסיכולוגיה בבן גוריון נלמדת במסגרת תכנית לימודים דו מחלקתית. לכן, בנוסף לעמידה בתנאי הקבלה של המחלקה לפסיכולוגיה, על המועמדים והמועמדות לעמוד בתנאי הקבלה ‏(באלו של אפיק המעבר, אם יש כזה, או בתנאים הרגילים)‏ של מחלקה נוספת בפקולטה למדעי הרוח והחברה או בפקולטה לניהול. תלמידים ותלמידות המעוניינים לשלב את לימודי המחלקה עם המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יירשמו לתכנית למדעי ההתנהגות. שימו לב – לא ניתן לעשות אפיק מעבר רק בפסיכולוגיה, יש לעשות אפיק מעבר בשתי המחלקות המבוקשות ולהתקבל לשנה ב' בשתי המחלקות הללו באוניברסיטה.

לחלופין, אפשר להמשיך בלימודים באו"פ עד להשלמת התואר) ‏כולל האפשרות להשלים תואר בפסיכולוגיה בתכנית חד-חוגית או דו-חוגית).


דרישות אפיק המעבר

א. מדעי ההתנהגות

הבטחת קבלה


הקבלה למחלקות דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר.

 

המחלקות מתחייבות לקבל אליהן כתלמידי שנה שנייה לתואר במדעי ההתנהגות כל סטודנט/ית של האו"פ, אשר במסגרת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה יעמדו בדרישה הבאה:

 

יסיימו בהצלחה (ציון 60 ומעלה) כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן, וישיגו ממוצע של 90 ומעלה בכולם.

 ​ ​ ​הקורסים שיש להשלים באוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​הקורסים המקבילים באוניברסיטת בן-גוריון
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​​מספרשם הקורס​​נ"ז
10136​ מבוא לפסיכולוגיה 6​10110079
10110089
​מבוא לפסיכולוגיה (א ו-ב)​5
10134​ מבוא לסוציולוגיה 6​​10210118
10210128
​יסודות הסוציולוגיה (א ו-ב)​5
10153​ מבוא לאנתרופולוגיה 6​​10210098
10210108
​מבוא לאנתרופולוגיה (א ו-ב)​5
30111​ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: סטטיסטיקה תיאורית והסתברות 3​​10110049​מבוא לסטטיסטיקה​3
30112​ מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב: סטטיסטיקה היסקית 3​​​10110069​הסקה סטטיסטית​3
10615​ פסיכולוגיה פיזיולוגית 6​​10110059
10111071
​פסיכולוגיה פיזיולוגית (א ו- ב)​4
 

הסטודנטים יהיו פטור מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטת בן-גוריון, ויצברו עבורם את מכסת הנקודות המתאימה (סה"כ 25 נקודות זכות לתואר).

סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורסים הללו וממוצע ציוניהם יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המחלקה. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט/ית, ובאפשרות הקליטה של המחלקה.

 

במסגרת השנה השנייה יהיה על הסטודנט/ית להשלים את הקורסים הנלמדים במחלקות בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ – כלומר, הקורסים יסודות פילוסופיים של המחקר  וכתיבה אקדמאית, אלא אם כן הכירה ועדת ההוראה המחלקתית בלימודים קודמים כמאפשרים פטור מקורסים אלה.

 

פטורים עבור קורסים נוספים:

בנוסף, לפטור מהקורסים שחובה להשלים במסגרת אפיק המעבר, ניתן ללמוד באוניברסיטה הפתוחה אחד או יותר מהקורסים הבאים ולקבל פטור מהקורס/ים המקבילים בבן גוריון:

שימו לב! ניתן סה"כ לקבל פטור על 36 נ"ז במסגרת התוכנית למדעי ההתנהגות כלומר ניתן לקבל פטור על עד 11 נק"ז נוספות מהטבלה הבאה בנוסף לפטור שניתן על נק"ז של קורסי החובה לאפיק המעבר. כל קורס שיילמד מעבר ל 36 נק"ז (25 נק"ז קורסי חובה של אפיק מעבר ועוד קורס אחד של עד 11 נק"ז מהטבלה) לא יוכר באוניברסיטה והסטודנט יצטרך ללמוד אותו במסגרת הלימודים בבן גוריון.

 

​ ​ ​ ​האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​​מספר​שם הקורס​נ"ז
1​10285​ שיטות מחקר במדעי החברה 410110027
10110041
פסיכולוגיה ניסויית
מתודולוגיה בפסיכולוגיה ניסויית
​2
2
​210104​ פסיכולוגיה חברתית 610110037​פסיכולוגיה חברתית​3
3​10619פסיכופתולוגיה 4​10110139
10110149
​פסיכופתולוגיה​4
4​​10493פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות לבגרות​410110067​פסיכולוגיה התפתחותית​3
​5​10252מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה​4​-​קורס בחירה​2
​6​10269​אישיות: תאוריה ומחקר​4​10110098/0108​אישיות​4
​7​10264פסיכולוגיה קוגניטיבית (תפיסה, זיכרון, שפה)​6​-​קורס אחד מקורסי האשכול הקוגניטיבי2
​8​10721תאוריות סוציולוגיות קלאסיות​6​10210348​תיאוריות סוציולוגיות​2.5
​9​10495מגמות בחברה הישראלית​6​10210019
10210029
​החברה הישראלית​6

* סטודנטים שהשלימו את הקורס רגרסיה וניתוח שונות ( 10286) או את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10686) שאינו מוצע עוד) באוניברסיטה הפתוחה עד לסמסטר ב' תשפ"ג, יוכלו לקבל פטור מהקורס רגרסיה ושיטות רב משתניות (10110189) בבן גוריון, אך נדרשים לפנות למרצה הקורס על מנת לקבל מידע על החומר שאינו נלמד במסגרת הקורס באוניברסיטה הפתוחה ועליהם להשלים עצמאית.

*הערות כללית לגבי פטורים:

-  יוכרו רק קורסים שנלמדו בחמש השנים שלפני המעבר.

- הציונים של הקורסים שנלמדים באוניברסיטה הפתוחה לא ישוקללו בממוצע הציונים שיחושב בבן גוריון. 


ב. פסיכולוגיה במסלול דו חוגי

הבטחת קבלה

הקבלה למחלקות דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר.

המחלקה לפסיכולוגיה מתחייבת לקבל אליה כתלמיד/ת שנה שנייה לתואר דו מחלקתי בפסיכולוגיה כל סטודנט/ית של האו"פ, אשר במסגרת לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה יעמדו בדרישה הבאה:

יסיימו בהצלחה (ציון 60 ומעלה) כל אחד מארבעת הקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן, וישיגו ממוצע של 90 ומעלה בכולם, ובלבד שהסטודנט/ית התקבל/ה ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון גם במחלקה השנייה (לבירור דרישות אפיק המעבר למחלקה השנייה יש להסתכל בדף האפיק הרלוונטי)​ ​ ​הקורסים שיש להשלים באוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​הקורסים המקבילים באוניברסיטת בן-גוריון
מספר​שם הקורס​נ"זמספר​שם הקורס​נ"ז
​10136מבוא לפסיכולוגיה​6​10110079
10110089
​מבוא לפסיכולוגיה (א ו-ב)5
​30111​מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: סטטסטיקה תיאורית והסתברות​3​10110049​מבוא לסטטיסטיקה​3
​30112מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב: סטטיסטיקה היסקית​3​10110069​הסקה סטטיסטית​3
​10615פסיכולוגיה פיזיולוגית​6​10110059
10111071
​פסיכולוגיה פיזיולוגית (א ו-ב)​4

הסטודנטים יהיו פטורים מהקורסים המקבילים לאלו באוניברסיטת בן-גוריון, ויצברו עבורם את מכסת הנקודות המתאימה (סה"כ 15 נקודות זכות לתואר). הפטור המתקבל הוא ללא ציון הקורס ולא משתקלל בממוצע הסופי בפסיכולוגיה.

סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורסים הללו וממוצע ציוניהם יהיה 80 ומעלה אך פחות מ-90, יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המחלקה. הבקשה תידון לגופה, בהתחשב בכלל הרקע של הסטודנט/ית, ובאפשרות הקליטה של המחלקה.

 

במסגרת השנה השנייה יהיה על הסטודנט/ית להשלים את הקורסים הנלמדים במחלקות בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ – כלומר, הקורס יסודות פילוסופיים של מדע הפסיכולוגיה אלא אם כן הכירה ועדת ההוראה המחלקתית בלימודים קודמים כמאפשרים פטור מקורס זה.

 

 פטורים עבור קורסים נוספים בפסיכולוגיה:

בנוסף, לפטור מהקורסים שחובה להשלים במסגרת אפיק המעבר, ניתן ללמוד באוניברסיטה הפתוחה אחד או יותר מהקורסים הבאים (בציון מעל 60) ולקבל פטור מהקורס/ים המקבילים בבן גוריון:

שימו לב! ניתן סה"כ לקבל פטור על 18 נ"ז במסגרת החוג לפסיכולוגיה, כלומר ניתן לקבל פטור על עד 3 נ"ז נוספות מהטבלה הבאה בנוסף לפטור שניתן על נק"ז של קורסי החובה לאפיק המעבר. כל קורס שיילמד מעבר ל 18 נק"ז (15 נק"ז קורסי חובה של אפיק מעבר ועוד קורס אחד של עד 3 נק"ז מהטבלה) לא יוכר באוניברסיטה והסטודנטים יצטרכו ללמוד אותו במסגרת הלימודים בבן גוריון.


  האוניברסיטה הפתוחה ​ ​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ​ ​
 מספר שם הקורס נ"ז מספר שם הקורס נ"ז
110285 שיטות מחקר במדעי החברה 4

10110027

10110041

פסיכולוגיה ניסויית

מתודולוגיה בפסיכולוגיה ניסויית

2

2

2 10104 פסיכולוגיה חברתית 6 10110037 פסיכולוגיה חברתית 3
310493 פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות לבגרות 4  10110167 פסיכולוגיה התפתחותית 3
410264 פסיכולוגיה קוגניטיבית (תפיסה, זיכרון, שפה‎)‏ 6-קורס אחד מקורסי האשכול הקוגניטיבי2

* סטודנטים שהשלימו את הקורס רגרסיה וניתוח שונות ( 10286) או את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10686) שאינו מוצע עוד) באוניברסיטה הפתוחה עד לסמסטר ב' תשפ"ג, יוכלו לקבל פטור מהקורס רגרסיה ושיטות רב משתניות (10110189) בבן גוריון, אך נדרשים לפנות למרצה הקורס על מנת לקבל מידע על החומר שאינו נלמד במסגרת הקורס באוניברסיטה הפתוחה ועליהם להשלים עצמאית.

*הערות כללית לגבי פטורים:

-  יוכרו רק קורסים שנלמדו בחמש השנים שלפני המעבר.

- הציונים של הקורסים שנלמדים באוניברסיטה הפתוחה לא ישוקללו בממוצע הציונים שיחושב בבן גוריון.

 

הכתוב למעלה רלוונטי לכל הצירופים של פסיכולוגיה עם מחלקה נוספת.

אולם, לתשומת לבכם לצירופים הבאים יש דרישות אחרות:


 

א. ביולוגיה-פסיכולוגיה:

לצירוף זה נדרש ממוצע של 95 בקורסי אפיק המעבר לפסיכולוגיה, ממוצע 90  באפיק המעבר למדעי החיים, וכן ציון 80  לפחות בכל אחד מהקורסים בשני האפיקים. התכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה היא תכנית מצטיינים. דרישות אלה הן דרישות מינימום להגשת מועמדות לקבלה לשנה שנייה בתכנית, אך הקבלה לתכנית אינה מובטחת.

כמו כן, באפיק המעבר לפסיכולוגיה נדרשים הקורסים  מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112) , ובאפיק המעבר למדעי החיים יש ללמוד את  מבוא לסטטיסטיקה והסתברות למדעים (30203) + הסקה סטטיסטית (30204) .

המתעניינים בצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה ילמדו רק אחד מבין שני הצמדים הללו.

מי שילמדו את הצמד מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112) נדרשים ללמוד בנוסף את הקורס רגרסיה ושיטות רב משתניות (10110189) בבן גוריון. 

* סטודנטים שהשלימו את הקורס רגרסיה וניתוח שונות ( 10286) או את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10686) שאינו מוצע עוד) באוניברסיטה הפתוחה עד לסמסטר ב' תשפ"ג, יוכלו לקבל פטור מהקורס רגרסיה ושיטות רב משתניות (10110189) בבן גוריון, אך נדרשים לפנות למרצה הקורס על מנת לקבל מידע על החומר שאינו נלמד במסגרת הקורס באוניברסיטה הפתוחה ועליהם להשלים עצמאית

ראו גם דרישות אפיק המעבר למדעי החיים.


ב. פסיכולוגיה וניהול:

לצירוף זה נדרש ממוצע של 95 בקורסים של כל אחד מהאפיקים לפסיכולוגיה ולניהול, וציון 75 לפחות בכל אחד מהקורסים בשני האפיקים

 ראו גם דרישות אפיק המעבר לניהול


 
 

מידע כללי לשני המסלולים:

פתח הכל