אפיק מעבר לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה

מועד כינון האפיק – אייר תשע"ד, מאי 2014
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה

 

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, מכוננות האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה (‏להלן בית הספר‎)‏ של אוניברסיטת תל-אביב.
 

 

אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. התנאים להבטחת הקבלה שלהלן מתייחסים רק לקבלה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה . על המעוניינים להתקבל ללימודי תואר דו-חוגי בפסיכולוגיה להבטיח את קבלתם גם לחוג השני אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג או עמידה בתנאי אפיק המעבר לאותו החוג (אם קיים כזה).1

 

 
הקבלה לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב תהיה על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה כמפורט בטבלת ההקבלות.

 


  
1   סטודנטים בעלי תואר אקדמי, שיעמדו בדרישות אפיק המעבר, יוכלו להשלים לימודים במסגרת "חוג לאחר תואר" בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. עם סיום הלימודים תוענק תעודת תואר ראשון במתכונת חוג לאחר תואר, המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בכפוף לתנאי הקבלה. 

 

 מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

 
הקבלה לבית הספר דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על ההישגים באו"פ. יתקבלו סטודנטים שהשלימו את כל הקורסים בטבלת ההקבלות שבהמשך בציון ממוצע של 90 ומעלה.

כמו כן, נדרש ציון של 90 ומעלה בקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב.

מועמדים שיתקבלו כתלמידים מן המניין לבית הספר למדעי הפסיכולוגיה יתקבלו לשנה א וישלימו את יתרת הקורסים של שנה א בהתאם לחובות התכנית שתהיה נהוגה בעת קבלתם.
 

טבלת ההקבלות

 
האוניברסיטה הפתוחה​​
אוניברסיטת תל-אביב
בית הספר למדעי הפסיכולוגיה​
מספר​ שם קורס​ נ"ז​​ מספר​ שם קורס​ נ"ז​
30111

30112​
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א
+
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
3

3​
1071.1116

1071.1117​
סטטיסטיקה למדעי הפסיכולוגים א

סטטיסטיקה למדעי הפסיכולוגיה ב​
4

4​
10136​ מבוא לפסיכולוגיה 6​ 1071.1102​ מבוא למדעי הפסיכולוגיה​ 2​
10615​ פסיכולוגיה פיזיולוגית 6​ 1071.1121

1071.1122​
פסיכולוגיה פיזיולוגית א
+
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב​

2​

2

10493​ פסיכולוגיה התפתחותית 4​ 1071.2904​ מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית​ 2​
10269*​ אישיות תיאוריה ומחקר 4​​ 1071.1123​ מבוא לתורות האישיות​ 2​
קורס בחירה אחד מבין
​ ​​
10619​ פסיכופתולוגיה 4​​ 1071.3109 מבוא לפסיכופתולוגיה​ 2​
10104​ פסיכולוגיה חברתית 6​​ 1071.2815

1071.2816
Social psychology: Personal and Interpersonal**​
פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לקבוצתי

2

2

10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 6​​ 1071.2907
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

2

* קורס זה הפך להיות חובה למי שמתכוון להגיש מועמדות ללימודים באוניברסיטת תל אביב בשנת תשפ"ג ואילך.
** כיוון שהקורס נלמד באנגלית יהיה על הסטודנט ללמוד שני קורסי תוכן אחרים באנגלית באוניברסיטת תל אביב.

 הערות:
 
1. ואם ויחולו שינויים בתכנית הלימודים של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה או של האו"פ יבוא הדבר לידי ביטוי בכמות הפטורים שתינתן, או בקורסים שבטבלת ההקבלות, אך לא בעצם הקבלה להמשך הלימודים לתואר הראשון ובמספר נקודות הזכות שנדרשות מתלמידי האו"פ זאת, בתנאי שאם ישתנה אחד מהקורסים שבטבלת ההקבלות יימצא לו קורס מקביל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה.
 
2. בסמסטר הראשון והשני ללימודיהם בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה יחויבו הסטודנטים שיתקבלו בהשלמת קורסי שנה א בהתאם לחובות התכנית שתהיה נהוגה בעת קבלתם. תלמידי אפיק המעבר יוכלו להתחיל בלימודי קורסי שנה ב אם יעמדו בדרישות הקדם לקורסים.

 
 

הכרה בלימודים קודמים, שלא דרך אפיק המעבר:

סטודנט המתקבל לאוניברסיטת תל אביב שלא באמצעות אפיק המעבר (למשל, על בסיס שיקלול ציוני הבגרות והפסיכומטרי), יוכל לקבל פטור על סמך לימודיו באוניברסיטה הפתוחה מקורס או קורסים המופיעים בטבלת ההקבלות ותחת התנאים הבאים:
• ציון של 85 ומעלה בקורס.
• למד את הקורס וסיימו בהצלחה כאמור במהלך חמש השנים טרם הגשת בקשת ההכרה.
• היקף הפטור בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב לא יעלה על 20 ש"ס במסלול הדו-חוגי, ולא יעלה על 28 ש"ס במסלול החד-חוגי.
 
את הבקשה להכרה בקורסים שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה ניתן להגיש בטופס: https://social-sciences.tau.ac.il/ptor
לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות למזכירות בית הספר למדעי הפסיכולוגיה: טלפון 036408839 או 036409144  bapsy@tauex.tau.ac.il ולייעוץ בענייני קבלה: טלפון 036409730 minhali@tauex.tau.ac.il.