אפיק מעבר לפקולטה למדעי הטבע

כינון אפיק המעבר – ניסן תשס"ט, אפריל 2009
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בפקולטה למדעי הטבע
 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקות הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 
הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן הפקולטה‎)‏ מקיימת תכניות לימודים לתואר ראשון (‏B.Sc.‎)‏ במחלקות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ והסביבה.
 
אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ, המעוניינים להשלים תואר ראשון בתחומי מדעי הטבע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים לבאר שבע או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים, ולאחר מכן לעבור לפקולטה ולהמשיך בה את הלימודים עד להשלמת התואר הראשון.
 
הקורסים שהסטודנטים יידרשו ללמוד באו"פ במסגרת אפיק המעבר, הם תובעניים בתוכן, ברמה ובהיקף. לפיכך, אף על פי שאין תנאי קבלה לאו"פ, אפיק המעבר יתאים אך ורק לסטודנטים מוכשרים, בעלי מוטיבציה ובעלי יכולת התמדה.
 
מחלקות הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתחייבות לקבל אליהן להמשך לימודים כל סטודנט של האו"פ, שיעמוד במלוא דרישות אפיק המעבר המפורטות להלן, ללא דרישה לתעודת בגרות, וללא צורך במבחן פסיכומטרי.
 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

כל מחלקה בפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שאליה ניתן להתקבל דרך אפיק המעבר, קבעה טבלת הקבלות מחלקתית, המפרטת את ההקבלות שנמצאו בין קורסים של האו"פ לבין המקצועות הכלולים בתכנית הלימודים במחלקה. דרישות אפיק המעבר למחלקות השונות בפקולטה מפורטות בהמשך.
 
לתשומת לבכם:
 
1. דרישות אפיק המעבר מחייבות ללמוד את הקורסים הרשומים בטבלת ההקבלות המחלקתית, את כולם או את חלקם, לפי ההוראות המפורטות בהמשך.
 
2. כל מחלקה מגדירה ציון סף לפטורים לסטודנטים שיתקבלו למחלקה שלא דרך אפיק המעבר. כל קורס מתוך טבלת ההקבלות המחלקתית, שסטודנטים ישלימו באו"פ בציון שאינו נופל מציון הסף שנקבע, יקנה פטור מן המקצוע/ות המקביל/ים במחלקה. ציוני הסף לפטורים של חלק מן המחלקות מפורסמים בדרישות אפיק המעבר המחלקתיות.
 
3. כאשר שני קורסים או שלושה של האו"פ מופיעים בתא אחד בטבלת ההקבלות המחלקתית, וביניהם סימן+, המשמעות הוא שיש להתייחס אל הקורסים שבתא כאל מקשה אחת. לימוד אחד מהקורסים לא יקנה פטור מהמקצוע/ות המקביל/ים במחלקה הרלוונטית.
 
4. ממוצע הציונים הנזכר בדרישות אפיק המעבר הוא ממוצע הציונים באו"פ, משוקלל בהתאם למספר הנ"ז שכל קורס מקנה באו"פ.
 
5. פטור ממקצוע הנלמד במחלקה כלשהי בפקולטה, על סמך קורס מקביל שנלמד באו"פ, מקנה את הנ"ז של המקצוע במחלקה (‏ולא את הנ"ז שמקנה הקורס באו"פ‎)‏.
 
6. ההערות הנלוות לטבלאות של ההקבלות בכל מחלקה, הן חלק בלתי נפרד מהן, וחשוב לקרוא אותן בעיון.
 

המחלקה למתמטיקה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים של 85 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 70 לפחות.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
20474​ חשבון אינפיניטסימלי 11 7​ 201-1-1011​ אינפי 1​ 5​
20475​ חשבון אינפיניטסימלי 21 7​​ 201-1-1021​  אינפי 2​ 5​​
20109​ אלגברה 1 7​ 201-1-1211 אלגברה לינארית 1 5​
20229​ אלגברה 2 5​​​​ 201-1-1221 אלגברה לינארית 2 5​
 
הערות:
 
1. סטודנטים באפיק המעבר שילמדו באו"פ את הקורס מתמטיקה בדידה (‏20476‎)‏, יזכו בפטור במחלקה מן הקורס מתמטיקה בדידה (‏201-12201‎)‏.
 
2. סטודנטים באפיק המעבר שילמדו באו"פ את הקורס מבוא ללוגיקה ותוה"ק (‏20281) יזכו בפטור במחלקה מן הקורס תורת הקבוצות (‏201-10171).
 
3. סטודנטים באפיק המעבר שילמדו באו"פ את הקורס אינפי 3 (‏20224) עד סמסטר ב2019 יכולים לבקש בגינו פטור מקורס מקביל בפקולטה, והבקשה תיבדק באופן פרטני.

4. מי שילמד את הקורסים באפיק המעבר של מתמטיקה ובנוסף את הקורסים הבאים במחלקה לפיסיקה: 20215 מכניקה ו -20250 חשמל ומגנטיות, כפי שמופיע באפיק המעבר של פיסיקה, עם ממוצע 85 ומינימום 70 בכל קורס יוכל להתקבל לדו מחלקתי מתמטיקה-פיסיקה.​​


 
1   או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏‏20106‏‎) + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20212‏‎), שאינם מוצעים עוד באו"פ.
 


המחלקה למדעי המחשב

דרישות אפיק המעבר


יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים של 85 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 70 לפחות.

ציון הסף לקבלת פטור – 80.

אפיק המעבר מתייחס למסלול החד-מחלקתי בלבד במחלקה למדעי המחשב. לתכנית להנדסת תוכנה, המשותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה להנדסת מערכות מידע, מוגדרות דרישות אחרות – ראו באפיק המעבר למדעי ההנדסה.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​​ מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
20476​

20466
מתמטיקה בדידה
+
לוגיקה למדעי המחשב 
4​

4
202-1-1061​

201-1-0201
מבנים בדידים וקומבינטוריקה​

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
5

5​​
20474
חשבון אינפיניטסימלי 1 7​​ 201-1-2361​ חדו"א 1 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה​ 5
20492

20423
השלמות בחשבון אינטגרלי
+
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 1
2

6​
201-1-2371​​ חדו"א 2 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה 5
20109​ אלגברה 1​ 7​​ 201-1-7011​  אלגברה 1​ ​5​
20229​ אלגברה 2​ 5​ 201-1-7021​ אלגברה 2​ 5​​
20441​ מבוא למדעי המחשב Java 2 6​​ 201-1-1011​ מבוא למדעי המחשב​ 5​
20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6​ 202-1-1031​ מבני נתונים​ 5​​

1   מי שלמד את הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1  20474 וחשבון אינפיניטסימלי 2  20475 לפני סמסטר ג תשפ״א, על פי מודל קודם של האפיק, יהיה זכאי לקבל פטור מהקורסים חדוא 1 201-1-2361 וחדו״א 2  201-1-2371 בבן-גוריון.

2   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.

 


המחלקה לפיסיקה

דרישות אפיק המעבר

יש ללמוד באו"פ לפחות חמישה קורסים מאלה המופיעים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים מעל 80.

בכל אחד מהקורסים נדרש ציון 70 לפחות.
 
סטודנטים שלמדו באו"פ את הקורסים הסתברות למדעי המחשב (‏20425) ומבוא למדעי המחשב בשפת JAVA (‏20441) עד סמסטר א2018 או את הקורס השלמות בחשבון איטגרלי (‏20492) עד סמסטר ב2019 יוכלו להשתמש בהם לחישוב הממוצע לצורך קבלה לאפיק, אך לא יקבלו פטורים בגין לימוד קורסים אלה.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
20109​ אלגברה 1​  1 7​ 201-1-9511
201-1-9521
אלגברה ליניארית להנדסת חשמל 1
אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2​
3.5
2.5​
20474​ חשבון אינפיניטסימלי 1 7​ 201-1-9671​ חשבון דפרנציאלי להנדסת חשמל​ 5​
20423​ חדו"א ב 6​ 201-1-9631​ חדו"א וקטורי להנדסת חשמל​ 5​
20416​ תורת ההסתברות 5​​​​​​​​ 201-1-9691 הסתברות וסטטיסטיקה יישומית לפיסיקה​ 3.5​​
20215​ מכניקה2 7​​ 203-1-1281​ פיסיקה 1​ 5​
20250​ חשמל ומגנטיות2 7​​ 203-1-2371​ פיסיקה 2​ 5​​
הערה:
מי שסיימו באו"פ את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎) בציון גבוה מ-75 ואת הקורס חדו"א ב (‏‏20423‎‎)‏‏ בציון 70 לפחות, יהיו פטורים במחלקה לפיסיקה מלימוד הקורס מבוא לשיטות מתמטיות (‏‏203-1-1141‎‎)‏‏, אך לא יזוכו במחלקה בנקודות זכות נוספות בגין פטור זה.

1 פטור מהקורס אלגברה לינארית להנדסת חשמל 2  (201-1-9521) על בסיס הקורס אלגברה 1 (20109) אינו מובטח עבור מי שלא השלים את דרישות האפיק ויינתן ע״פ שיקול דעת של המחלקות הרלוונטיות באוניברסיטת בן גוריון.
 
2   פטור ינתן בתנאי שהציון גבוה מ-75
 


המחלקה לכימיה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בממוצע ציונים של 80 לפחות.
 
בקורסים בכימיה (‏3 הקורסים האחרונים בטבלה‎)‏ נדרש ציון 80 לפחות בכל קורס. בקורסים האחרים (‏4 הקורסים הראשונים בטבלה‎)‏ נדרש ציון 75 לפחות בכל קורס.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​​ מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
20406​ חדו"א א 6​  201-1-9141​ חדו"א ג1​ 5​
20423​ חדו"א ב 6​ 201-1-9151​ חדו"א ג2​ 5​
20109

20430​
אלגברה 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים
7

4​
201-1-9281​ מבוא לאלגברה ליניארית ג​ 3.5​
20470

20480​
כימיה כללית א
+
כימיה כללית ב
4

4​
204-1-1121

204-1-1111​
כימיה כללית א
+
מבוא לכימיה אנליטית א​
5

4​
20456​ כימיה אורגנית 6​ 204-1-2381​ כימיה אורגנית א1​ 5​
 הערות:
 
1. מי שלמד באוניברסיטה הפתוחה את הקורס יסודות הפיסיקה א (20113), יהיה פטור באוניברסיטת בן-גוריון ממבוא למכניקה לכימאים (203-1-1341).

2. לאחר המעבר לאוניברסיטת בן גוריון יידרשו הסטודנטים להשלים 3 קורסים משנה א: 20412211, 20411101, 20311391 ולכן לא יוכלו לסיים את התואר באוניברסיטת בן גוריון בשנתיים.

 

המחלקה למדעי החיים

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים המפורטים בטבלת ההקבלות בממוצע ציונים של 85 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 80 לפחות.
 
ציון הסף לקבלת פטור – 80.
 
לתשומת לב המעוניינים להתקבל לתכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון:
 
לצירוף זה נדרש ממוצע של 95 בקורסי אפיק המעבר לפסיכולוגיה, ממוצע 90 באפיק המעבר למדעי החיים, וכן ציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים בשני האפיקים. התכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה היא תכנית מצטיינים. דרישות אלה הן דרישות מינימום להגשת מועמדות לקבלה לשנה שנייה בתכנית, אך הקבלה לתכנית אינה מובטחת.
 
ראו גם הערות לטבלת ההקבלות.
 

טבלת הקבלות

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
20406​ חדו"א א 6​ 201-1-9141​ חדו"א ג' 1​ 5​
20437​ כימיה כללית1 6​ 204-1-5081​ כימיה כללית ואנליטית​ 5.5​
20104​ החולייתנים 6​ 205-1-1031​  זואולוגיה חולייתנים​ 2.75​
30203
 
30204​
מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים 2
+
הסקה סטטסטית3
3
 
4​
205-1-9402​ ביוסטטיסטיקה​ 5​
20113

20123​
יסודות הפיסיקה א4
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א4
3

3​
203-1-1331​ פיסיקה 1ג למדעי החיים​ 4​
20456​ כימיה אורגנית 6​ 204-1-5042​ כימיה אורגנית​ 5​​
20412​ אקולוגיה5,6 4​ 205-1-3111​ מבוא לאקולוגיה​ 3.5​
 
1   במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב לביולוגים (20490, 2 נ"ז), או את צמד הקורסים כימיה כללית א (20470, 4 נ"ז) + כימיה כללית ב (20480, 4 נ"ז.)
 
2   באפיק המעבר לפסיכולוגיה נדרשים הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112), ובאפיק המעבר למדעי החיים יש ללמוד את מבוא לסטטיסטיקה והסתברות לתלמידי מדעים (‏30203)+ הסקה סטטיסטית (‏30204). המתעניינים בצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה ילמדו רק אחד מבין שני הצמדים הללו. מי שילמדו את הצמד מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111) + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112) נדרשים ללמוד בנוסף את הקורס רגרסיה וניתוח שונות (10286, 2 נ"ז) (או את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10686, 3 נ"ז שאינו מוצע עוד).
 
3   הקורס הסקה סטטיסטית הוא חובה באפיק המעבר החל מאפריל 2017. סטודנטים שהחלו לימודיהם לאפיק המעבר לפני כן, ולא ילמדו את הקורס הסקה סטטיסטית, יידרשו להשלים את הקורס ביוסטטיסטיקה באוניברסיטת בן גוריון, ולכן לא יוכלו לסיים את התואר באוניברסיטת בן גוריון בשנתיים. סטודנטים שיעברו דרך אפיק המעבר בשנת הלימודים 2018-2017 יכלו לבחור להשלים את הקורס הסקה סטטיסטית באוניברסיטה הפתוחה במקביל לסמסטר הראשון ללמודיהם באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 
4   מי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס יסודות הפיסיקה א או יסודות הפיסיקה לביולוגים א, גם את אחד הקורסים יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏, יקבלו פטור גם מהקורס פיסיקה 2 למדעי החיים. במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה אאו יסודות הפיסיקה לביולוגים א+ב אפשר ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.
 
5   או הקורס צומח וצמחים (20112) שאינו נלמד עוד. סטודנטים שלמדו קורס זה באו"פ יהיו פטורים במחלקה מהקורסים מדעי הצמח (205-1-1221) ופיזיולוגיה של הצמח (‏205-1-1121‎)‏ ויזוכו עבורם ב-6 נ"ז סה"כ. לא ניתן לקבל הכרה בגין שני הקורסים – צומח וצמחים ואקולוגיה.
 
6   לצירוף ביולוגיה-פסיכולוגיה אין צורך ללמוד את הקורס צומח וצמחים (20112) או את הקורס אקולוגיה (20412).
 

המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה

דרישות אפיק המעבר

יש להשלים באו"פ חמישה מתוך הקורסים הכלולים ברשימה שלהלן, בממוצע 80 לפחות. בכל קורס נדרש ציון 75 לפחות, למעט הקורס חדו"א ב (‏20423‎)‏ שבו נדרש ציון 70 לפחות.
 

טבלת הקבלות

שימו לב! לא ניתן להשלים תואר ראשון בתחום הלימודים של אפיק מעבר זה באוניברסיטה הפתוחה. אפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור ללימודי תואר בתחום זה באוניברסיטת בן-גוריון, במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומדות בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​ שם (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
20406‏‏​ חדו"א א 6​ 201-1-9141​ חדו"א ג1​ 5​
20423​ חדו"א ב 6​ 201-1-9151​ חדו"א ג2​ 5​
20430

20109​
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים
או
אלגברה ליניארית 1​
4

7​
201-1-9281​ מבוא לאלגברה לינארית ג​ 3.5​
20113

20123​
יסודות הפיסיקה א1
או
יסודות הפיסיקה לביולוגים א1
3

3​
203-1-1331​ פיסיקה ג1​ 4​
20470

20480​
כימיה כללית א2
+
כימיה כללית ב2
4

4​
204-1-5081
+
204-1-1621​
כימיה כללית ואנליטית

מבוא לכימיה פיסיקלית 1​
5.5

3​
1   מי שילמדו באו"פ, בנוסף לקורס יסודות הפיסיקה א או יסודות הפיסיקה לביולוגים א, גם את אחד הקורסים יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏, יקבלו פטור גם מפיסיקה 2 למדה"ח וגיאולוגיה. במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב או יסודות הפיסיקה לביולוגים א+ב, אפשר ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏.

2   חובה ללמוד באו"פ את שני הקורסים.