אפיק מעבר ללימודי הנדסה

כינון אפיק המעבר - תמוז תשס"א, יוני 2001
המידע באתר עודכן בטבת תשפ"ג, ינואר 2023
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בפקולטה להנדסה

הפקולטה למדעי ההנדסה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (‏להלן הפקולטה‎)‏, מקיימת לימודים ארבע-שנתיים לתואר ראשון בהנדסה במגמות שונות וביניהן:

 • הנדסת חשמל ומחשבים
 • הנדסת מחשבים
 • הנדסת תעשייה וניהול
 • הנדסה כימית
 • הנדסת חומרים
 • הנדסה ביורפואית
 • הנדסת ביוטכנולוגיה
 • הנדסת מערכות תקשורת
 • הנדסת מערכות תוכנה ומידע
 • הנדסת תוכנה
 • הנדסת בניין

כל תכניות הלימודים בפקולטה כוללות נושאים שונים במדעי יסוד, ואלה נלמדים לרוב בסמסטרים הראשונים.

היצע הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה (‏להלן האו"פ‎)‏ מכסה חלק נכבד מן הנושאים האלה.

הפקולטה בדקה ומצאה שרמת הלימודים הגבוהה באו"פ מתאימה לדרישותיה.

לפיכך הוסכם בין הפקולטה לבין האו"פ לכונן אפיק מעבר, שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם באו"פ, ואחר-כך לעבור לפקולטה, ולהמשיך בה את הלימודים עד להשלמת התואר באחת מן המגמות שלעיל (‏ראו דרישות אפיק המעבר‎)‏.

הקורסים שהסטודנטים יידרשו ללמוד באו"פ במסגרת אפיק המעבר, הם תובעניים בתוכן, ברמה ובהיקף. לפיכך, אף על פי שאין שום תנאי קבלה לאוניברסיטה הפתוחה, אפיק המעבר יתאים רק לסטודנטים מוכשרים, נחושי רצון ובעלי יכולת התמדה.

 

מידע כללי

פתח הכל
פתח הכל

דרישות אפיק המעבר

כל מחלקה בפקולטה למדעי ההנדסה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שאליה ניתן להתקבל דרך אפיק המעבר, קבעה בנפרד טבלת הקבלות מחלקתית, המפרטת את ההקבלות שנמצאו בין קורסים של האו"פ לבין מקצועות מתוך תכנית הלימודים שלה.
 
דרישות אפיק המעבר למחלקות השונות מפורטות בהמשך סעיף זה. הן מנוסחות תוך הסתייעות בטבלות ההקבלות המחלקתיות.
 
הטבלות מספקות מידע גם על הפטורים שיינתנו במחלקות על-סמך לימודים באוניברסיטה הפתוחה.
 
שימו לב!
 
1. דרישות אפיק המעבר למרבית המחלקות מחייבות ללמוד רק חלק מן הקורסים שבטבלת ההקבלות המחלקתית, לא את כולם.
 
2. כל מחלקה הגדירה ציון סף לפטורים. כל קורס מתוך טבלת הקבלות מחלקתית, שסטודנט ישלים באו"פ בציון שאינו נופל מציון הסף, יקנה פטור מן המקצוע(‏ות‎)‏ המקביל(‏ים‎)‏ במחלקה, וזאת – בין אם הקורס נלמד באו"פ כחלק מדרישות אפיק המעבר, בין אם נלמד בנוסף לדרישות אפיק המעבר, ובין אם נלמד ללא קשר לאפיק המעבר.
 
3. כאשר שני קורסים של האו"פ מופיעים בתא אחד בטבלת הקבלות מחלקתית, וביניהם סימן +, פירוש הדבר הוא שיש להתייחס אל הקורסים שבתא כאל מקשה אחת: לימוד אחד מהם לא יקנה פטור מהמקצוע(‏ות‎)‏ המקביל(‏ים‎)‏ במחלקה הרלוונטית, הרשומים לשמאלם.
 
4. ממוצע הציונים הנזכר בדרישות אפיק המעבר הוא ממוצע הציונים באו"פ, המשוקלל בהתאם למספר נקודות הזכות שכל קורס מקנה באו"פ.
 
5. פטור ממקצוע הנלמד באיזושהי מחלקה בפקולטה, על-סמך קורס שנלמד באו"פ, מקנה למקבלו את נקודות הצבירה של המקצוע במחלקה (‏ולא את נקודות הזכות שמקנה הקורס באו"פ‎)‏.
 
6. ההערות הנלוות לטבלות ההקבלות המחלקתיות, הן חלק בלתי נפרד מהן, וחשוב לקרוא אותן בעיון.
 
7. הטבלות אינן ממצות את מלוא ההקבלות שבין קורסים של האו"פ לבין מקצועות הנלמדים בפקולטה. סטודנטים שיתקבלו לפקולטה (‏דרך אפיק המעבר, או אחרת‎)‏ יוכלו לבקש פטורים על סמך קורסים מתאימים שנלמדו באו"פ, שאינם מופיעים בטבלות. הבקשות תידונה לגופן במחלקות המתאימות, לפי ההליכים הרגילים. הוא הדין גם ביחס לקורסים המופיעים בטבלות, אשר סטודנטים סיימו באו"פ בציון נמוך מהרף שנקבע בהן.
 
8. מידע נוסף בנוגע לדרישות לימודים כלליות החלות על כל תלמידי הפקולטה, שבהן אפשר לעמוד על ידי לימודים באו"פ, מצוי בסעיף דרישות לימודים כלליות של הפקולטה למדעי ההנדסה שאפשר למלאן באו"פ.


בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים

תואר בהנדסת חשמל ומחשבים,

תואר בהנדסת מחשבים,

תואר בהנדסת מערכות תקשורת


דרישות אפיק המעבר1: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 85 ומעלה, את הקורסים 8-1. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 80 ל-85, תישקל על ידי ועדת קבלה בבית הספר להנדסת חשמל ומחשבים.

​הלימודים באו"פ לא יקיפו את כל תוכנית הלימודים של שנה א' בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון. כתוצאה מכך, על הסטודנטים יהיה להשלים את הקורסים החסרים, עניין הכרוך בהארכת משך הלימודים לתואר מעבר לארבע שנות לימוד.
 
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1

2

3​
20474

20475

20218​
חשבון אינפיניטסימלי 1 1
+
חשבון אינפיניטסימלי 2 1
+
מבוא למד"ר1
7

7

3​
20119671

20119681​
חשבון דיפרנציאלי להנ' חש'
+
חשבון אינטגרלי ומש' דיפרנציאליות להנ' חש'​
5

5​
4​ 20109​ אלגברה לינארית 1​ 7​ 20119511

20119521​
אלגברה ליניארית להנדסת חשמל 1
+
אלגברה ליניארית להנדסת חשמל 2​
3.5

2.5​
5​ 20215​ מכניקה 7​ 20311371​ פיסיקה 1 להנ' חש'​ 3.5​
6​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 20311471​ פיסיקה 2 להנ' חש'​ 3.5​
7  20441​ מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)2 6​ 37111601​  יסודות מדעי המחשב (פייתון)​ 5​
8 20476​ מתמטיקה בדידה 4​ 20116201​ מתמטיקה דיסקרטית​ 3.5​
הערות:
מי שילמדו את הקורס חדו"א ב (20423) וישיגו בו ציון 85 ומעלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א וקטורי (20119631). בנוסף, יקבלו פטור מהקורס מבוא מתמטי למהנדסים (36111081) סטודנטים שילמדו את הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474), חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475) ומבוא למד"ר (20218), ובנוסף להם ילמדו גם את זוג הקורסים מכניקה (20215) + חשמל ומגנטיות (20250) או את הקורס חדו"א ב (20423).  

מי שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות (20272) יקבלו פטור מהקורס מערכות ספרתיות (36113231)

סטודנטים שהחלו את לימודיהם באו"פ לפני תשפ"ג יכולים לקחת את אחד הקורסים הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425, 5 נ"ז‎)‏ או תורת ההסתברות (‏20416, 5 נ"ז‎)‏ במקום אחד מהקורסים 7-8, עליו יקבלו פטור מן הקורס תורת ההסתברות להנ' חש' (20119831, 3.5 נ"ז) בבן-גוריון. עם זאת, מומלץ לקחת את הקורסים 7-8 מאחר והם כלולים בתוכנית של שנה א' בבן-גוריון, בעוד הקורס בהסתברות איננו כלול בתכנית שנה א'.

1   עקב שינויים בתכנית הלימודים במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון בשנת הלימודים תשע"ז, השתנו הקורסים 3,2 באפיק המעבר (החל מפברואר 2017). שינוי נוסף משנת הלימודים תש"פ קובע דרישות אחידות לאפיקי המעבר בשלושת התארים של המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים. סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק המעבר לפני השינויים יוכלו להתקבל לפי הדרישות הקודמות, אך ייתכן שלא יזכו במלוא הפטורים.
 
2   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Javaב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
מומלץ ללמוד באופן עצמאי את שפת התכנות python אשר נלמדת בקורס "יסודות מדעי המחשב (פייתון)", לצורך השלמת החומר. 


המחלקה להנדסת תעשייה וניהול


דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 80 ומעלה, שישה מבין הקורסים 9-1. בכל קורס יש להשיג ציון 70 לפחות.
 

טבלת ההקבלות המחלקתית

ציון הסף לפטורים – 70

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1​​ 20406​ חדו"א א1 6​ 20119711​ חדו"א 1 להנדסה​ 5​
2​​ 20423​ חדו"א ב 6​ 20119621​ חדו"א 2 להנדסת תעו"נ​ 4​
3​ 20215​ מכניקה 7​​​​ 20311391​ פיסיקה 1 ב'​ 3.5​
4​​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 20311491​ פיסיקה 2 ב'​ 3.5​​
5​​ 20441​ מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2 6​ 36411301​ מבוא לתכנות (Java)​ 4​​
6​ 20109​ אלגברה לינארית 1 7​ 20119321​ אלגברה לינארית בהנדסה​ 4.5​​
7​​ 20476​ מתמטיקה בדידה3 4​​ 20119661​  מבוא למתמטיקה דיסקרטית​ 4.5
8​ 20416​ תורת ההסתברות 5​ 36411041​  מבוא להסתברות​4
9​​ 20280​ משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 6​​ 20119481​ משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת תעו"נ​ 3.5​
10​ 20297​ מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 6​​ 36413051​ חקר ביצועים 1​ ​3.5​
11​​ 20433​ מבני נתונים 6​ 36411191​  יסודות האלגוריתמים והסיבוכיות​ 3.5​
12​ 20297

10907​
מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
+
הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
6​ 36413051

36413061​
חקר ביצועים 1
+
חקר ביצועים 2​
3.5

3.5​
13​​ 10280​ יסודות החשבונאות 6​​ 68114021​ מבוא לחשבונאות פיננסית וניהולית​ 3.5​
14​​ 10230​ תורת המימון 6​​ 68115081​ יסודות המימון​ 3​
15​ 10131

10126​
מבוא למיקרו כלכלה
+
מבוא למקרו כלכלה
3

4​
14213141​ כלכלה להנדסת תעו"נ​ 3.5​
16​​ 10281​ ניהול השיווק 6​ 68110049​ עקרונות השיווק​ 3​​
17​ 10279​ ניהול משאבי אנוש 4 6​​​​ 68112071​ ניהול משאבי אנוש​ 3​
 
1   או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.
 
2   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
 
3   הקורס יוכר בהיקף של 4 נ"ז.

4   או הקורס התנהגות ארגונית (10430) או התנהגות אירגונית-מיקרו (10430) למי שלמדו אותם לפני א2023.

המחלקה להנדסה כימית

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ את הקורסים 5-1 מטבלת ההקבלות שלהלן בציון ממוצע 79 ומעלה. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. לימוד קורסים נוספים מטבלת ההקבלות יקנה פטורים מתאימים בתנאי שהציון הוא 75 לפחות, למעט עבור קורסי הכימיה (9-7) בטבלה שבכל אחד מהם יש להשיג ציון 80 לפחות.
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1​​ 20406​ חדו"א א1 6​ 20119711​ חדו"א 1​ להנדסה 5​​
2​ 20423​ חדו"א ב 6​ 20119721​ חדו"א 2​ להנדסה 5​​
3​ 20109
או
20430​
אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים2
7

4​
20119321​ מבוא לאלגברה לינארית להנדסה ​4.5​
4​ 20215​ מכניקה 7​​​​ 20311391​ פיסיקה 1 ב' 3.5​
5​​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​​ 20311491​ פיסיקה 2 ב' 3.5​
6​​ 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​ 20311563​ מעבדה א' 1 בפיסיקה לתלמידי הנדסה כימית 1.5​
7

8​
20470

20480​
כימיה כללית א3
+
כימיה כללית ב3
4

4​
20411121

20411111​
כימיה כללית א
+
מבוא לכימיה אנליטית א​
5

4​
9​ 20456​ כימיה אורגנית 6​ 20414271​ כימיה אורגנית א1​ להנדסה כימית 5​​
10​​ 20289​ מעבדה: כימיה פיסיקלית 2​ 20412643​ מעבדה בכימיה פיס' ב​ 2​​
11​ 20497​ פרקים בכימיה פיסיקלית 4​ 20412881​  כימיה פיסיקלית 1​ 2.5​​​​
 הערות:
 
סטודנטים שילמדו באו"פ את הקורס עולם הכימיה (‏20116‎)‏ וישיגו בו ציון 75 ומעלה, יהיו זכאים ללמוד במחלקה את הקורס כימיה אנליטית (‏20411111‎)‏, (‏שהיקפו 3 שעות הרצאה+2 שעות תרגול‎)‏ במקום את הקורס כימיה אלמנטרית ואנליטית (‏20414560‎)‏ (‏שהיקפו 6 שעות הרצאה +2 שעות תרגול‎)‏, המיועד לסטודנטים שלא למדו כימיה בתיכון ברמה הדרושה.

 
1   או הקורס אינפי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.
 
2   עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".
 
3   לימוד אחד משני הקורסים אינו מספיק לקבלת פטור.
 

המחלקה להנדסת חומרים

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ 7 מבין הקורסים 8-1. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות. ראו גם הערה למטה.
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75
 

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1​ 20441​ מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏1 6​​ 37111671​ תכנות הנדסי א​ 4​
2​​ 20406 חדו"א א2 6​ 20119711​ חדו"א 1​ 5​
3​ 20423​ חדו"א ב 6​ 20119721​  חדו"א 2​ 5​
4​ 20437​ כימיה כללית3 6​ 20411571​  כימיה בסיסית להנדסה​ 4.5​
5​​ 20109

20430​
אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים4
7

4​
20119321​ מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות​ 4.5​​
6​​ 20215​ מכניקה 7​​​​ 20311391​ פיזיקה 1​ 3.5​
7​​ 20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 3​​ 20311383​ מעבדה בפיסיקה 1 להנדסה​ ​1.5​
8​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 20311491​ פיסיקה 2 להנ'​ 3.5
הערה:
אם סטודנט, המעוניין להגיע למחלקה דרך אפיק המעבר, יבחר שלא ללמוד באו"פ את הקורס מכניקה (‏20215‎)‏ ואם אותו סטודנט אינו פטור מלימוד הקורס מבוא לפיזיקה 1 (‏20310111‎)‏ (‏כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות של הפקולטה למדעי ההנדסה שאפשר למלאן באו"פ‎)‏, יהיה עליו להשלים באו"פ גם את הקורס יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏.

 
1   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
 
2   או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.
 
3   או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏.
 
4   עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".

 

המחלקה להנדסה ביורפואית

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע 85 ומעלה את כל הקורסים שברשימה שלהלן, למעט קורס אחד. בכל קורס יש להשיג ציון 80 לפחות.
 
מי שאינם עומדים במלוא הדרישות יכולים לפנות לוועדת קבלה באמצעות מדור רישום בצירוף גיליון ציונים. הוועדה תחליט אם ניתן לקבלם למחלקה ותקבע להם תכנית השלמות אישית, בהתאם לסף הקבלה ומספר הסטודנטים במחלקה במועד ההרשמה.
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80
 

 

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​​
1

2

3​
20474

20475

20218​
חשבון אינפיניטסימלי 1 1
+
חשבון אינפיניטסימלי 2 1
+
מבוא למד"ר1
7

7

3​
20119671

20119681​
חשבון דיפרנציאלי להנ' חש'
+
חשבון אינטגרלי ומש' דיפרנציאליות להנ' חש'​
5

5​
4​ 20109​ אלגברה לינארית 1​ 7​ 20119511

20119521​
אלגברה לינארית 1
+
אלגברה לינארית 2​
3.5

2.5​
5​ 20215​  מכניקה 7​​​​ 20311391​ פיזיקה 1 ב​ 3.5​
6 20250​ חשמל ומגנטיות 7​​ 20311491​ פיזיקה 2 ב​ 3.5​
7 20116

20437​
עולם הכימיה
או
כימיה כללית2
3

6​
50051012​ מבוא לכימיה להנ' ביורפואית​ 0​
8 20425​ הסתברות לתלמידי מדעי המחשב3 5​​ 20119831​ תורת ההסתברות להנדסת חשמל​ 3.5​
הערות:
מי שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות יוכלו לקבל פטור מקורס בחירה במחלקה.  

מי שילמדו את הקורס חדו"א ב (20423) וישיגו בו ציון 85 ומעלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס חדו"א וקטורי (20119631).
 
מועמדים בעלי בגרות בכימיה בהיקף של 5 יח"ל בציון של 70 ומעלה, זכאים לפטור מקורס מבוא לכימיה להנדסה ביורפואית. מועמדים ללא בגרות בכימיה או בעלי בגרות בכימיה בהיקף של 5 יח"ל בציון הנמוך מ-70, מחויבים בקורס מבוא לכימיה להנדסה ביורפואית 50051012 בסמסטר א' במסגרת קורס ריענון במכינה. בשבוע הראשון של סמסטר א' תתקיים בחינה על החומר בקורס (ניתן לראות את החומר הנדרש בסילבוס הקורס או לקבל את החומר לפני הבחינה ממזכירות המחלקה). סטודנטים שיקבלו ציון 70 ומעלה, יהיו פטורים מהמשך הקורס.

 
1   עקב שינויים בתכנית הלימודים במחלקה להנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן-גוריון בשנת הלימודים תשע"ז, השתנו הקורסים 3,2 באפיק המעבר (החל מפברואר 2017). סטודנטים שהחלו לימודיהם באפיק המעבר לפני השינוי יוכלו להתקבל לפי הדרישות הקודמות, אך ייתכן שלא יזכו במלוא הפטורים.
 
2   או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. הסטודנטים ישלימו בעצמם את לימוד הנושאים – רדיואקטיביות ותכונות כימיות של יסודות נבחרים, מתוך פרקי ספר הקורס כימיה כללית (‏‏פרקים אלה אינם נכללים במסגרת הקורס עצמו‎‎)‏‏. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏. מי שבוחר ללמוד את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480‎)‏ אינו צריך להשלים חומר לימוד כלשהו.
 
3   במקום הקורס הסתברות למדעי המחשב (‏20425‎)‏ מותר לבחור באו"פ את תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

 המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע 85 ומעלה, את הקורסים 7-1. בכל קורס יש להשיג ציון 80 לפחות.
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80
 
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1​ 20406​ חדו"א א1 6​​ 20119711​ חדו"א 1
להנדסה​
5​
2​​ 20423​ חדו"א ב 6​ 20119571​ חדו"א 2
לביוטכנולוגיה​
5​
3​ 20109
או
20430​
אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים2
7

4
20119551​  אלגברה לינארית
לביוטכנולוגיה​
3.5​
4​​ 20441​ מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏ 6​ 37111672תכנות הנדסי בשפת פייתון​ 4​
5​ 20215​ מכניקה 7​​ 20311391  ​ פיסיקה 1 לביוטכנולוגיה​ 3.5​
6​​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​ 36912121​  עקרונות פיסיקה בביוט'​ 3.5​
7​ 20437​ כימיה כללית3 6​​ 36912011​  עקרונות בכימיה כללית לביוט' א​ 4​
הערה:
 
מי שלמדו באו"פ את הקורס ביוכימיה א (20204) עד סמסטר ב2016 ואת הקורס ביוכימיה ב (20247) עד סמסטר א2017 בציון 80 לפחות יקבלו פטור עבור הקורס עקרונות בביוכימיה לביוט' א (36912051) באוניברסיטת בן-גוריון.

 
1   או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.
 
2   עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".
 
3   או קורסי כימיה כללית (‏20477, 20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד באו"פ. במקום הקורס כימיה כללית אפשר ללמוד באו"פ את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490, 2 נ"ז‎)‏, או את צמד הקורסים כימיה כללית א (‏20470, 4 נ"ז‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20480, 4 נ"ז‎)‏.

המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע (כולל התוכנית בהנדסת נתונים)*


שימו לב! החל משנת הלימודים תשפ"ד (2024-2023) ייסגר האפיק בפני סטודנטים חדשים. 

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 80 ומעלה, את הקורסים 9-1. בכל קורס יש להשיג ציון 75 לפחות.
 
סטודנטים שיתקבלו למחלקה דרך אפיק המעבר, חייבים להשלים את הקורס מבוא למערכות מידע ושימושי מחשב (‏37211101, 3.5 נ"ז‎)‏ בסמסטר הראשון ללימודיהם במחלקה.
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.

*   בוגרי המחלקה יקבלו בתום לימודיהם תואר B.Sc. בהנדסת מערכות מידע, או תואר B.Sc. בהנדסת נתונים, בהתאם לתוכנית לימודיהם ובכפוף לאישור המל"ג.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 75

 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​​ מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1

2

3​
20474

20492

20423​
חשבון אינפיניטסימלי 1 1
+
השלמות בחשבון אינטגרלי1
+
חדו"א ב1
7

2

6​
20119711

20119761​
חדו"א 1 להנדסה
+
חדו"א למע' מידע 2​
5

4​
4​ 20109

20430​
אלגברה לינארית 1
או
אלגברה לינארית לתלמידי מדעים2
7

4​
20119321​ אלגברה לינארית​ 4.5​
5​ 20441​ מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏3 6​ 37211111​ מבוא לתכנות (פייתון)​ 5​
6​ 20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 6​ 37211115​ מבני נתונים​ 5​
7​ 20215​ מכניקה 7​​ 20311391​ פיזיקה 1​ 3.5​
8​ 20425​ הסתברות למדעי המחשב 5​ 37211021​ מבוא להסתברות
וסטט' למע' מידע​
3.5​
9​ 20476​ מתמטיקה בדידה4 4​ 20119111​ מתמטיקה דיסקרטית 6​
10​​ 20417​ אלגוריתמים 5​ 37212051​ אלגוריתמים​ 3.5​
11​ 30204​ הסקה סטטיסטית5 4​​ 37212021​ אמידה ומבחני
השערות​
​3.5​

 
1   חובה ללמוד את השלשה חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏, או את הצמדחשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎, שאינו מוצע עוד באו"פ)‏ + חדו"א ב (‏20423‎)‏.
 
2   עד סמסטר א2020 קורס זה נקרא "אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע".
 
3   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
 
4   או הקורס מתמטיקה דיסקרטית (‏20283‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.
 
5   הסטודנטים ישלימו חומר רקע בסטטיסטיקה בעצמם, מתוך ספר הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏ של האו"פ.

התכנית להנדסת תוכנה

התכנית להנדסת תוכנה משותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע
 
דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ את כל הקורסים הכלולים בטבלת ההקבלות שלהלן בציון ממוצע של 85 ומעלה. בכל קורס יש להשיג ציון 70 לפחות.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​ מספר​​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1​  20476​ מתמטיקה בדידה 4​ 20211061​ מבנים בדידים וקומבינטוריקה​ 5​
2

3​
20474

20492

20423
חשבון אינפיניטסימלי 1
+
השלמות בחשבון אינטגרלי
+
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 1
7

2​

6
20112361

20112371​
חדו"א 1 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה
+
חדו"א 2 לתלמידי מדמ"ח והנדסת תוכנה
5

5​
4​​​​ 20109​ אלגברה לינארית 1​ 7​​​​ 20119531​ אלגברה לינ' להנ' תקשורת​ 4.5​
5​ 20441​ מבוא למדעי המחשב (‏Java‎)‏2 6​​ 20211011​ מבוא למדעי המחשב​ 5​
6​​ 20407​ מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים‏​ 6​ 20211031​ מבני נתונים​ 5​
הערה:
 
מי שילמדו באו"פ את הקורס לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏ יוכלו לקבל פטור מקורס בחירה של שנה ד בתכנית בהיקף של 4 נ"ז.
  
1   מי שלמד את הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) וחשבון אינפיניטסימלי 2 (20475) לפני סמסטר ג תשפ״א, על פי מודל קודם של האפיק, יהיה זכאי לקבל פטור מהקורסים חדו״א 1 201-1-2361 וחדו״א 2  201-1-2371 בבן-גוריון.

2   או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ (‏3 נ"ז כל אחד‎)‏.
 

המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית

דרישות אפיק המעבר: יש להשלים באו"פ בממוצע ציונים 85 ומעלה, את הקורסים 6-1. בכל קורס יש להשיג ציון 80 לפחות.
 
 
הערה חשובה: החוסר בקורסים החוסמים "מבוא למכניקת מבנים" ו- "חוזק 1" אינו מאפשר השלמת התואר להנדסת בניין בשלוש שנים נוספות. מודגש כי הלימודים באוניברסיטת בן גוריון ימשכו 4 שנים מתום הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.
 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

ציון הסף לפטורים – 80
 
​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​
מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​​ מספר​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏​ נ"ז​
1​ 20406​ חדו"א א1 6​ 20119711​ חדו"א 1​ 5​
2​​ 20423​ חדו"א ב 6​​ 20119721​ חדו"א 2​ 5​​
3​​ 20109​ אלגברה לינארית 1 7​ 20119041​ מבוא לאלגברה לינארית​ ​4.5​
4​ 20218​ מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות‏ 3​​ 20119031​ מש' דיפרנציאליות​ 3.5​
5​​ 20215​ מכניקה 7​ 20311391​ פיסיקה 1ב​ 3.5
6​ 20250​ חשמל ומגנטיות 7​​ 20311491​ פיסיקה 2 ב​ 3.5​
 

 
1   או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד באו"פ.