האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית , אלגברה לינארית לתלמידי מדעים, 2 אלגברה לינארית 1. ידע קודם מומלץ: אחד מבין שני הקורסים: יסודות התכנות בשפת פייתון3 או תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון,3 או מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA או ניסיון אחר משמעותי בתכנות.

פיתוח הקורס: פרופ' ציפי ארליך (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, ד"ר חנה קלבנר; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועץ: ד"ר צביקה פירסט

הקורס מבוסס על הספר מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (‏תרגום: ו' לב; האוניברסיטה הפתוחה, 1995‎)‏ שהוא תרגום של הספר:

F.S. Hillier & G.J. Lieberman, Introduction to Mathematical Programming (‏McGraw Hill, 1990‎)‏

מטרת הקורס היא להציג שיטות לפתרון בעיות באמצעות מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים. חקר ביצועים הוא גישה מדעית מתמטית לקבלת החלטות ולפתרון בעיות אופטימיזציה בתחומים שונים. השיטה המקובלת בחקר ביצועים היא בניית מודל מתמטי המתאר את הבעיה או קירוב טוב שלה, ופיתוח אלגוריתמים שבאמצעותם ניתן לקבל פתרון אופטימלי. בדיקת המודל וניתוח הפתרון שהתקבל עוזרים לקבלת החלטות אופטימליות.

הסטודנטים ילמדו את 11 הפרקים הראשונים של ספר הקורס, בעזרת מדריך למידה הכולל הסברים, דוגמאות, שאלות ופתרונות.

פרקי הלימוד

פרק 1

מבוא

פרק 2

תיאור כללי של בניית מודלים

פרק 3

מבוא לתכנון לינארי

פרק 4

פתרון בעיות תכנון לינארי: שיטת הסימפלקס

פרק 5

התאוריה של שיטת הסימפלקס

פרק 6

דואליות וניתוח רגישות

פרק 7

סוגים מיוחדים של בעיות בתכנון לינארי

פרק 8

ניסוח מודלים בתכנון לינארי כולל תכנון יעדים

פרק 9

אלגוריתמים נוספים לפתרון בעיות בתכנון לינארי

פרק 10

ניתוח רשתות, כולל PERT-CPM

פרק 11

תכנון דינמי


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 בעבר נקרא הקורס אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע.

3 או יסודות התכנות בשפת Java שאינו מוצע עוד.