האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,2 והקורס אלגברה לינארית 1. ידע קודם מומלץ: הקורס אלגברה לינארית 2.

פיתוח הקורס: פרופ' אלי לוין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' יהודית גל-עזר, שמואל ברגר, ד"ר ציפי ברגר; ריבה נדם, ורדה בד"ט, יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏, ד"ר עופר הדס (‏עריכת המהדורה החדשה‎)‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, ד"ר דוד מישלוב, פרופ' שושנה קמין

הקורס הוא קורס ראשון מבין הקורסים שעוסקים במשוואות דיפרנציאליות ומיועדים לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודי המתמטיקה. הקורס מומלץ גם לסטודנטים למדעי הטבע – בתנאי שהם בעלי הידע הקודם הדרוש.

חומר הלימוד של הקורס כולל חמישה פרקים המבוססים בעיקר על רשימות שהכין ד״ר אלחנן ליבוביץ עבור האוניברסיטה הפתוחה, שארבעה מתוכם הם חומר הלימוד של הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏‏‏20218‎‎‎)‏‏‏, ושתי יחידות לימוד נוספות שנכתבו על ידי ד״ר ציפי ברגר ובהן נלמדים נושאים מתקדמים יותר. הידע הקודם הדרוש לקורס זה רחב יותר מזה של מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏‏20218‎‎)‏‏. הדרישות הרחבות יותר נחוצות ללימוד הפרקים הנוספים, והן מסייעות להבנה מעמיקה יותר של הפרקים הראשונים.

חומר הלימוד


1 ראו גם מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏. שימו לב לידע הקודם הדרוש לכל אחד מן הקורסים ולהבדל בהיקפם.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד.