האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות 1‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מתמטיקה

ידע קודם דרוש: צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏,2 והקורס אלגברה לינארית 1. ידע קודם מומלץ: הקורס אלגברה לינארית 2.

פיתוח הקורס: פרופ' אלי לוין (‏ריכוז הפיתוח‎)‏, פרופ' יהודית גל-עזר, שמואל ברגר, ד"ר ציפי ברגר; ריבה נדם, ורדה בד"ט, יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏, ד"ר עופר הדס (‏עריכת המהדורה החדשה‎)‏

יועצים: פרופ' אמנון יקימובסקי, ד"ר דוד מישלוב, פרופ' שושנה קמין

חומר הלימוד של הקורס כולל שני חלקים: בחלק הראשון חמישה פרקים שהם חומר הלימוד של הקורס מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏‏20218‎‎)‏‏ והם מבוססים בעיקר על רשימות שהכין ד"ר אלחנן ליבוביץ עבור האוניברסיטה הפתוחה; בחלק השני שתי יחידות, יחידות 9-8, שנכתבו על ידי ד"ר ציפי ברגר ובהן נלמדים נושאים מתקדמים יותר.

הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודי המתמטיקה. מומלץ כי גם סטודנטים למדעי הטבע יבחרו בו – בתנאי שהם בעלי הידע הקודם הדרוש.

הידע הקודם הדרוש לקורס זה רחב יותר מזה של מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏. הדרישות הרחבות יותר נחוצות בעיקר ללימוד שתי היחידות הנוספות.

חומר הלימוד


1 ראו גם מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות (‏20218‎)‏. שימו לב לידע הקודם הדרוש לכל אחד מן הקורסים ולהבדל בהיקפם.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד.