האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20289 מעבדה בכימיה פיסיקלית

20289 מעבדה בכימיה פיסיקלית‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: הקורסים תרמודינמיקה (‏או תרמודינמיקה לפיסיקאים‎)‏,1 פרקים בכימיה פיסיקלית,2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏או חשבון אינפיניטסימלי 1 + השלמות בחשבון אינטגרלי‎)‏,3 כימיה כללית4 (‏או כימיה כללית א + כימיה כללית ב לביולוגים, או כימיה כללית א + כימיה כללית ב‎)‏, מעבדה בכימיה כללית. ידע קודם דרוש: הקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים.

פיתוח הקורס: פרופ' יצחק דותן, פרופ' שמואל וייס, פרופ' איגור רכינוב, ד"ר ענבל טובי-ערד, ד"ר ורדה איטח

בקורס זה יבצעו הסטודנטים ניסויים בתחומי הכימיה הפיסיקלית: קינטיקה, תרמודינמיקה, אלקטרוכימיה וספקטרוסקופיה. הניסויים נועדו לחשוף את הסטודנטים לשיטות עבודה במעבדה ודרכים לעיבוד תוצאות ניסיוניות, וכן לציוד מעבדה מגוון כמו ספקטרומטר לאור נראה ועל-סגול, פולרימטר, מדי מוליכות, מערכת ואקום ועוד.

מבנה הקורס

הקורס כולל שישה מפגשי מעבדה שיתקיימו במעבדת האוניברסיטה הפתוחה. משך כל מפגש כשש שעות, וייערכו בו ניסוי אחד או שניים. במפגש הראשון נעסוק בשיטות לעיבוד תוצאות ניסיוניות וחישובי שגיאה. על הסטודנטים ללמוד חומר רקע לפני המעבדה ולהכין דוח מכין לפי ההנחיות בחוברת המעבדה. במעבדה ייבחנו הסטודנטים על חומר הלימוד. ידיעת חומר הלימוד מהווה תנאי לביצוע המעבדה. בסיום כל מפגש מעבדה יגישו הסטודנטים דוח מסכם.

נושאי המעבדות

ייתכנו שינויים ותוספות בנושאים אלה לפי קביעת צוות הקורס. מספר המקומות בקורס מוגבל.


1 או הקורס תרמודינמיקה (‏20217‎)‏ שאינו מוצע עוד.

2 או הקורס קינטיקה כימית (‏20241‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3 או הצמד חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏, או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4 או הקורסים כימיה כללית א (‏20477‎)‏ + כימיה כללית ב (‏20487‎)‏, שאינם מוצעים עוד.