הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

המידע באתר עודכן בתשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022תנאי הקבלה יחולו עבור סטודנטים המתחילים את לימודיהם באו"פ החל מסמסטר חורף תשפ"ב. הקבלה היא למסלול הנדסת חשמל, למסלול הנדסת מחשבים ותכנה ולתכנית המשולבת חשמל-פיזיקה.

על הסטודנטים לסיים באוניברסיטה הפתוחה את כל הקורסים שברשימה. בכל אחד מהקורסים של האו"פ נדרש ציון מינימום של 75, פרט לקורס מבוא למדעי המחשב – Java‏ (20441‎) בו ציון המינימום הוא 80. מובהר בזאת, הציון שיחשב לצורך עמידה בתנאי המעבר הוא הציון שהתקבל בהרשמה הראשונה לקורס.  לא ניתן לשפר ציון ע"י הרשמה לקורס חוזר, למעט בשני קורסים לכל היותר. הרשמה שלישית או יותר לכל קורס מטבלת ההקבלות, לצורך שיפור ציון בקורס, פוסלת את האפשרות להתקבל לטכניון במסגרת אפיק מעבר זה. למסלולים הנדסת חשמל והנדסת מחשבים ותכנה יתקבלו אוטומטית סטודנטים שממוצע ציוניהם מעל 88. קבלתם ללימודים של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 84 ל-88, תישקל על-ידי ועדת קבלה בפקולטה להנדסת חשמל. ועדת הקבלה תתחשב גם בציון פסיכומטרי גבוה (במידה והסטודנט ניגש למבחן). סטודנטים שרוצים להתקבל לתכנית המשולבת חשמל פיזיקה יתקבלו באופן אוטומטי אם ממוצע ציוניהם יהיה מעל 90. קבלתם ללימודים לתכנית משולבת זאת של סטודנטים שישיגו ציון ממוצע בין 86 ל-90, תישקל על-ידי ועדת קבלה בפקולטה להנדסת חשמל.​

​שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם בטכניון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו בטכניון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור בטכניון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
הערה נוספת להנדסאים: הנדסאי חשמל, הנדסאי אלקטרוניקה והנדסאי מכשור ובקרה רשאים להשמיט מרשימת הקורסים שילמדו באו"פ את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java ‏(20441)‎.
 
האוניברסיטה הפתוחה​ ​ הטכניון​ ​ ​
שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ שם הקורס (‏מקוצר‎)‏ ומספרו​ נ"ז​ בונוס​
חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)1 7​ חדו"א 1ת' (104036) 5 -​​
השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492‎)‏1
+
מבוא למד"ר (‏20218‎)2
2

3​
מד"ר מ'  (104136) 4
0.5​
חדו"א ב (‏20423‎)1 6​ חדו"א 2ת (‏104013‎)‏‏​ 5.5​ -​
אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)5 7 אלגברה 1/מ (‏104016‎)‏‏​ 5​ -​​​​
מבוא למדעי המחשב – Java (‏20441‎)3 6​​ מבוא למדעי המחשב ח (‏234117‎)‏‏​ 4​ -​
מכניקה (‏20215‎) 7 פיסיקה 1/מ (‏114071‎) 3.5​ -
​חשמל ומגנטיות (‏20250)4 6​ פיזיקה 2ממ' (114075)​ 5​ -​

 

1  במקום שלושת הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי + חדו"א ב, מותר ללמוד גם את הצירוף:  חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224) – סטודנטים שבוחרים בחלופה זאת יזוכו ב-2 נקודות בונוס: נקודה אחת פקולטית ונקודה שנייה חופשית. כמו כן, סף הקבלה שיידרש מסטודנטים אלה יהיה נמוך יותר.

2  הסטודנטים נדרשים להשלים בעצמם פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות, לפי הנחיות האו"פ. הבונוס יינתן רק למי שיסיימו את הקורסים של האו"פ בציון שמעל 80.

3  הסטודנטים ישלימו בעצמם את שפת C לפי הצורך.

4  על הסטודנטים יהיה להשלים בעצמם את הנושא של גלים אלקטרומגנטיים.