אפיק מעבר למחלקה לסיעוד

כינון אפיק המעבר – טבת תשע"ג, דצמבר 2012
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022
התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במחלקה לסיעוד בביה"ס למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקאנטי
 

מבוא


בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) ואוניברסיטת בן-גוריון אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה למחלקה לסיעוד בבית הספר למקצועות הבריאות ע"ש רקנאטי באוניברסיטת בן-גוריון (להלן המחלקה לסיעוד).
 
אפיק המעבר מאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ בעלי תעודת בגרות, המעוניינים להשלים תואר ראשון במחלקה לסיעוד באוניברסיטת בן-גוריון, לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה לנרשמים אליה ואינה מחייבת בשלב זה העתקת מקום המגורים או שינויים בתעסוקה או בהיקפה ובאורח החיים.
 

מידע כללי

פתח הכל

 דרישות אפיק המעבר

סטודנטים אשר יסיימו בציון 75 ומעלה‎ כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלת ההקבלות וישיגו ממוצע של 80 ומעלה יוכלו להגיש מועמדות למחלקה לסיעוד, ולהתקבל ללימודי סיעוד על סמך ראיון אישי.
​ 
שימו לב! תחום הלימודים אליו אתם מעוניינים להירשם באוניברסיטת בן-גוריון אינו נלמד באוניברסיטה הפתוחה ואפיק המעבר מספק רק את קורסי הבסיס הנדרשים כדי לעבור אליו באוניברסיטת בן-גוריון במידה ותעמדו בתנאים המפורטים להלן. אם בתום לימוד מקבץ הקורסים המפורט להלן לא תמשיכו אל המסלול אליו התכוונתם לעבור באוניברסיטת בן-גוריון, עומד בפניכם מגוון אפשרויות אחרות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. לפרטים אנא פנו לייעוץ.
 

טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה לסיעוד​
מספר שם הקורס נ"ז​​ מספר שם הקורס​​ נ"ז
20116​ עולם הכימיה 3​ 47211032​ כימיה לסיעוד ​ 2​
20118​ ביולוגיה כללית א 6​ 47311041

47211072​
ביולוגיה של התא
+
גנטיקה​
1.5

2
10493​ פסיכולוגיה התפתחותית 4​ 47211431​ פסיכולוגיה התפתחותית​ 2​
10161​ מבוא לחשיבה חברתית 3​ לא יינתן פטור​
30111​ מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 3​ 47211511​ מושגי יסוד בסטטיסטיקה​ 2​
  

פטורים

סטודנטים שיגיעו ללימודים במחלקה לסיעוד דרך אפיק המעבר, יקבלו פטורים ממקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות.
 
במסגרת השנה הראשונה, יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים הנלמדים במחלקה לסיעוד בשנה הראשונה, ואשר אין להם מקבילה באו"פ, או שהסטודנטים לא למדו אותם קודם לכן.