אפיק מעבר לבית הספר לכימיה

מועד כינון האפיק – תמוז תשע"ו, יוני 2015 
האפיק עודכן לאחרונה בתשרי תשפ"ב, ספטמבר 2021

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה

ההמשך והשלמת התואר: באוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למדעים מדויקים, ביה"ס לכימיה

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן האו"פ‎‎)‏ ואוניברסיטת תל-אביב אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה לבית הספר לכימיה (‏‏להלן ביה"ס‎‎)‏
 
אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר ראשון חד-חוגי בכימיה בביה"ס לכימיה של אוניברסיטת תל-אביב. הקבלה לשנה ב בביה"ס היא על סמך הישגים במקבץ הקורסים של האו"פ כמפורט בהמשך.

 

מידע כללי

פתח הכל

דרישות אפיק המעבר וטבלת הקבלות

סטודנטים שיעמדו בדרישות הבאות יתקבלו לשנה ב בביה"ס לכימיה:

  • סיום כל הקורסים של האו"פ המפורטים בטבלת ההקבלות בעמודה הימנית בציון ממוצע של 85 ומעלה.
  • סיום כל קורסי הפיסיקה בציון 80 לפחות ואת שאר הקורסים בציון 75 לפחות. במקרה זה יינתן פטור מהקורסים הרשומים בטבלת ההקבלות בעמודה השמאלית.


סטודנטים שיעמדו בדרישות אלה יתקבלו לשנה ב בביה"ס לכימיה וימשיכו ללמוד עד לסיום תואר במסלול החד-חוגי בכימיה .

טבלת הקבלות

 

 

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה​ ​ ​ אוניברסיטת תל-אביב​
מספר​ שם הקורס​ נ"ז​ מספר​ שם הקורס​​ נ"ז​
20470​ כימיה כללית א 4​ 0351.1105​ כימיה כללית 1​ 7​
20480​ כימיה כללית ב 4​ 0351.1110​ כימיה כללית 2​ 4​
20113​ יסודות הפיסיקה א1 3​ 0351.1810​ פיזיקה כללית א1​ 6​
20114​ יסודות הפיסיקה ב1 3​ 0351.1812​ פיזיקה כללית א2​ 6​
20418​ מעבדה ביסודות הפיסיקה 2​
0351.1800

מעבדה בפיזיקה א

3​
20409​ מעבדה בפיסיקה ב 3​
20497​ פרקים בכימיה פיסיקלית 3​ 0351.1825 קינטיקה​ 3​
20456​ כימיה אורגנית 6​ 0351.1109
+
0351.2304​
מבוא לכימיה אורגנית +
כימיה אורגנית 1 2
3
+
5​
20109
 
20430​
אלגברה לינארית 1
או
אלגברה למדעי הטבע
7
 
4​
0366.1130​ אלגברה לינארית 1ג​ 5​
20406​ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏חדו"א א‎)‏​ 6​ 0366.1124​ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג​ 6​
20423​ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏חדו"א ב‎)‏​ 6​ 0366.1125​  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג​ 4​
30203​ מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים3‏​ 3​ 0351.1115  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה​ 4​
20234​ מעבדה בכימיה כללית3 ‏​ (4)​ 0351.1108  מעבדה בכימיה 1​ ​​

 

הערות:
 
הסטודנטים ישלימו את הקורס מעבדה בכימיה 1 (‏0351.1108‎)‏ בשנת לימודיהם הראשונה בביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.
 
הסטודנטים ישלימו את הקורס תכנות (‏0351.1100‎)‏ עד תום לימודיהם בביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.

 


 

1   במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב ניתן ללמוד את הקורס יסודות הפיסיקה (‏20125, 6 נ"ז‎)‏.

2   הקורס הקורס כימיה אורגנית 1 (‏0351.2304‎)‏ נלמד בשנה ב של התואר החד-חוגי בביה"ס לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.

3  הקורס לא מהווה תנאי לקבלה לאוניברסיטת תל-אביב אך יאפשר פטור מהקורס המקביל.