האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה

13012 אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / משפט, אתיקה ומסים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל עסקים

תנאי קבלה: 12 נ"ז ובכללם הקורסים חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי. ידע קודם מומלץ: סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש.

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה גבע ‏(‏כתיבה‎‎)‏‏, פנינה יהב

יועצים: פרופ' אביעד חפץ, פרופ' מאיר חת, פרופ' ברוך מבורך, פרופ' חיים פלק

מטרות הקורס

הקניית עקרונות מוסר רלוונטיים להתמודדות עם שאלות מוסריות בניהול עסקים, זיהוי הבעיות המוסריות הכרוכות בתחומים שונים של הפעילות העסקית, וחשיפה לדילמות מוסריות בעסקים באמצעות אירועים מהשוק הישראלי והעולמי.

נושאי הלימוד

חומר לימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרה של א' גבע, מוסר ועסקים: מקבילים נפגשים (‏הוצאת המרכז לאתיקה בירושלים והקיבוץ המאוחד, 2011‎)‏. הספר מציג את התחום ובונה מסגרת מושגית לניתוח דילמות ולקבלת החלטות מוסריות בעסקים.

לספר מצורפים: חוברת אירועים החושפים את דרכי ההתמודדות עם דילמות מוסריות בשוק הישראלי והעולמי, ומדריך למידה המלווה את קריאת פרקי הספר ואירועים.