האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש

13904 סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במנהל עסקים: הקורס ניהול והתנהגות ארגונית ושלושה מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי.

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: קבלה לתואר שני במינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך, הקורסים מחקר כמותי בחינוך וסוגיות בניהול בית ספר, ואחד מבין הקורסים כלכלת חינוך, מנהיגות בחינוך, שינוי ארגוני במערכות למידה, מדיניות חינוך, מדיניות חינוך: סמינר מחקר. ידע קודם מומלץ: הקורס מנהיגות בחינוך.

פיתוח הקורס: ד"ר רונית ויסמל-מנור, פרופ' ורדה וסרמן.

הקורס סוגיות עכשוויות בניהול משאבי אנוש מהווה קורס פתיחה להתמחות בניהול משאבי אנוש ומקנה לסטודנטים ידע בסיסי, אם כי עדכני, בתחום זה. הוא נועד לסייע לאלו המעוניינים להתקדם לתפקידים ניהוליים בתחום משאבי אנוש ובכלל, להכיר ולשלוט בשפה המקצועית, להתמצא טוב יותר בתחומים השונים של הפעילות הארגונית כולה הקשורה לניהול המשאב האנושי ולהבין טוב יותר את האתגרים המקצועיים המורכבים עמם מתמודדים מנהלים בארגונים.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

הקורס כולל שני מוקדים עיקריים בעבודתם של מנהלי משאבי אנוש: (‏1‎)‏ מיקרו ניהול משאבי אנוש (‏MHRM‎)‏ הכולל את תהליכי הליבה העיקריים המאפיינים את מחזור החיים של העובדים בארגון, כדוגמת שלב הגיוס והמיון, שלב התחזוקה והשימור; (‏2‎)‏ ניהול משאבי אנוש אסטרטגי (‏SHRM‎)‏ שמתמקד בתפקיד מערך משאבי אנוש בארגון כמרכיב מרכזי בתכנון והטמעה של אסטרטגיה ארגונית, ובחיבור פרקטיקות משאבי אנוש לתהליכי שיפור ביצועי הארגון.

חומר לימוד

מקראה ומדריך למידה.