האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14028 מדיניות חינוך

14028 מדיניות חינוך‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: הקורסים מחקר כמותי בחינוך, סוגיות בניהול בית ספר ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או קבלה ללימודי תעודה במינהל חינוכי.

פיתוח הקורס: ד"ר יצחק ברקוביץ

יועצים: פרופ' רונית בוגלר, פרופ' דן גבתון, פרופ' יובל דרור, פרופ' עמי וולנסקי, פרופ' דן ענבר

הקורס מציג את תחום מדיניות החינוך תוך התמקדות בשני היבטים עיקריים: האחד, תהליך המדיניות והשני, השיח העכשווי המתנהל בו. תהליך המדיניות מתמקד בעיצוב מדיניות ויישומה בזירה החינוכית וכולל ניסוח מטרות חינוכיות, עיצוב השיטות להשגתן והערכת הצלחתן. שיח המדיניות מאופיין בזיהוי בעיות חינוכיות עכשוויות הדורשות מענה ובהצעת פתרונות להן.

מטרות הקורס

 • לספק הבנה כללית של תהליכים הקשורים בעיצוב וביישום מדיניות חינוך.

 • להעמיק את הידע של הסטודנטים בשורה של סוגיות עכשוויות בתחום מדיניות החינוך.

 • להקנות ללומדים מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך את ההבנה כיצד מדיניות משפיעה על המוסד הבית ספרי בהקשרים של ניהול, הוראה ולמידה.

 • לפתח גישה ביקורתית כלפי האפיסטמולוגיה (‏דהיינו, מהות וגבולות הידיעה‎)‏ של תחום חקר

 • מדיניות חינוך ובפרט מודעות למגבלות המתודולוגיה שלו.

נושאי הלימוד

 • מבוא למדיניות החינוך

 • תהליך מדיניות חינוך: עיצוב מדיניות חינוך

 • תהליך מדיניות חינוך: יישום מדיניות חינוך

 • תהליך מדיניות חינוך: גורמים קונטקסטואליים

 • שיח עכשווי במדיניות החינוך: בעיות

 • שיח עכשווי במדיניות החינוך: פתרונות

 • ביקורת על מדיניות חינוך כתחום ידע

חומר הלימוד

חומר הלימוד בקורס כולל מקראת מאמרים באנגלית ובעברית ומדריך למידה הערוך על פי נושאי הקורס ומלווה את קריאת המאמרים.