האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14028 מדיניות חינוך

14028 מדיניות חינוך‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה:

לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך: הקורסים מחקר איכותני בחינוך, סוגיות בניהול בית ספר ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ללימודי תעודה במינהל חינוכי: קבלה ללימודי תעודה במינהל חינוכי והקורס סוגיות בניהול בית ספר .

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר יצחק ברקוביץ

יועצים: פרופ' רונית בוגלר, פרופ' דן גבתון, פרופ' יובל דרור, פרופ' עמי וולנסקי, פרופ' דן ענבר

הקורס מציג את תחום מדיניות החינוך תוך התמקדות בשני היבטים עיקריים: האחד, תהליך המדיניות והשני, השיח העכשווי המתנהל בו. תהליך המדיניות מתמקד בעיצוב מדיניות ויישומה בזירה החינוכית וכולל ניסוח מטרות חינוכיות, עיצוב השיטות להשגתן והערכת הצלחתן. שיח המדיניות מאופיין בזיהוי בעיות חינוכיות עכשוויות הדורשות מענה ובהצעת פתרונות להן.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד בקורס כולל מקראת מאמרים באנגלית ובעברית ומדריך למידה הערוך על פי נושאי הקורס ומלווה את קריאת המאמרים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.