האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14028 מדיניות חינוך

14028 מדיניות חינוך‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: הקורסים מחקר איכותני בחינוך, סוגיות בניהול בית ספר ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או קבלה ללימודי תעודה במינהל חינוכי.

פיתוח הקורס: ד"ר יצחק ברקוביץ

יועצים: פרופ' רונית בוגלר, פרופ' דן גבתון, פרופ' יובל דרור, פרופ' עמי וולנסקי, פרופ' דן ענבר

הקורס מציג את תחום מדיניות החינוך תוך התמקדות בשני היבטים עיקריים: האחד, תהליך המדיניות והשני, השיח העכשווי המתנהל בו. תהליך המדיניות מתמקד בעיצוב מדיניות ויישומה בזירה החינוכית וכולל ניסוח מטרות חינוכיות, עיצוב השיטות להשגתן והערכת הצלחתן. שיח המדיניות מאופיין בזיהוי בעיות חינוכיות עכשוויות הדורשות מענה ובהצעת פתרונות להן.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד בקורס כולל מקראת מאמרים באנגלית ובעברית ומדריך למידה הערוך על פי נושאי הקורס ומלווה את קריאת המאמרים.