האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14101 מנהיגות בחינוך

14101 מנהיגות בחינוך‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: הקורס מחקר כמותי בחינוך, אחד מבין שלושת הקורסים: תאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, סוגיות בניהול בית ספר. ואחד מבין שני הקורסים: ניהול והתנהגות ארגונית, התנהגות ארגונית: מקרו1. או קבלה ללימודי תעודה במינהל חינוכי.

פיתוח הקורס: פרופ' רונית בוגלר, ד"ר אורלי טנא-גזית

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

מקראת מאמרים ומדריך למידה.


1 או הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לסטודנטים שלמדו קורס זה לפני סמסטר ב2018.